Sepet
Genel Toplam
0.0 TL
Alışverişe Devam Et Sepetim
 

 

KVKK Anasayfa

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Versiyon : 1.0
Güncelleme Tarihi : 02/02/2021
Veri Sorumlusu : Turkticaret.Net Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sk. No:1 Kat:21 D:79 34485 Maslak/İstanbul ve Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ar/Ge Binası Yanı Ek Bina 16120 Nilüfer/Bursa

Turkticaret.Net Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Turkticaret.Net") olarak olarak yaptığınız iş başvurusu kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve diğer ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler: İsim, Soyisim, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, Yaşadığı Ülke, İl, İlçe, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Web Sitesi Adresi, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Özgeçmiş, Başvurulan Pozisyon Bilgisi, Ücret Beklentisi Bilgisi, Askerlik Durum Bilgisi, Sürücü Belgesi Bilgisi, Çalışmak İsteği İl Bilgisi, Referanstan Öğrenilen Bilgiler, Mülakat Sırasında Aday Tarafından Beyan Edilen Bilgiler, Eğitim Bilgileri, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifikalar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Toplama Kanalı:Kişi Tarafından İletilen CV’ler, Kariyet.Net Tarafından İletilen CV’ler

İşleme Amaçlarımız:

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

Hukuki Sebep:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (İş Sözleşmesi)
 • Açık Rıza (Referanstan Öğrenilen Bilgiler)

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır. Yurt içindeki sunucularımızda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile kvkk@turkticaret.net adresimize göndererek,
 • Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sk. No:1 Kat:21 D:79 34485 Maslak/İstanbul veya Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ar/Ge Binası Yanı Ek Bina 16120 Nilüfer/Bursa adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Turkticaret.Net Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle turkticaret.net@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Turkticaret.Net Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Müşteri destek ekibimizi arayın:     0 850 224 86 40
+ Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
+ Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?