Sepet
Genel Toplam
0.0 TL
Alışverişe Devam Et Sepetim

Alan Adı Kayıt Sözleşmesi

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN.

1. GENEL BAKIŞ

İşbu Alan Adı Kayıt Sözleşmesi, ("Sözleşme") turkticaret.net ile sizin aranızda imzalanmış olup, elektronik kabul tarihinden itibaren geçerlidir.  Bu Sözleşme, Turkticaret.net Alan Adı Kayıt Hizmetleri ("Alan Adı Kayıt Hizmetleri" veya "Diğer Hizmetler") kullanımınıza yönelik şart ve koşulları belirler. "Biz", "bize" veya bizim" ifadeleri turkticaret.net anlamına gelmektedir.  "Siz", "size", "Kullanıcı" veya "müşteri" ifadeleri, bu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi veya varlıklar anlamına gelmektedir.  Aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşmedeki hiçbir şey üçüncü taraf hakları veya faydaları anlamında kullanılmayacaktır.

Bu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmeniz, referans olarak her bir  (i) turkticaret.net’in Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni , (ii) herhangi bir alan adında kaydettirebileceğiniz (“Kayıt Politikaları”) üst seviye alan adının ("TLD")  tüm sözleşmeleri, kılavuzları politikaları, uygulamaları, prosedürleri, kayıt gereksinimleri veya operasyonel standartları, ve (iii) turkticaret.net web sitesinin Alan Adı Kayıt Hizmetleri açılış sayfasında size sunulan her türlü plan sınırlamaları, ürün sorumluluk retleri veya diğer kısıtlamaları içeren bu Sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı, onayladığınızı ve şartlarına bağlı kalacağınızı belirtir.

ALAN ADI KAYDETTİRMEK İSTEDİĞİNİZ TLD İÇİN GEÇERLİ FİYATLARI GÖRMEK VE İNCELEMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN. 

(i) Tukticaret.net hizmetinin kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşmeye dahil edilen tüm politikaları veya sözleşmeleri dilediği zaman değiştirebileceğini veya düzenleyebileceğini ve bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olacağını ve (ii) bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri, söz konusu değişikliklerin veya düzenlemelerin yapılmasından sonra kullanmanızın bu Sözleşmeyi son revizyonuyla birlikte kabul ettiğiniz anlamına geleceğini kabul ve beyan edersiniz. Turkticaret.net tarafından tek taraflı olan yapılan değişiklik sebebiyle herhangi bir talep hakkınız olmadığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.  Bu Sözleşmeyi en son revize edilmiş haliyle kabul etmiyorsanız, bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin).  Turkticaret.net, bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler konusunda  e-posta yoluyla  sizi bilgilendirme hakkına sahip olup herhangi bir bilgilendirme yapılmasa bile ilgili değişiklikler geçerliliğini koruyacaktır.Bu nedenle e-posta adresiniz de dahil olmak üzere kullanıcı hesabı bilgilerinizi (“Kullanıcı Hesabı”) güncel tutmanız gerekmektedir.  Turkticaret.net, hatalı veya güncel olmayan e-posta adresi nedeniyle e-posta bildirimlerini almamanız konusunda sorumluluk kabul etmez.  Turkticaret.net, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ("ICANN") tarafından akredite edilmiş bir alan adı kayıt kuruluşudur.  ICANN ile akredite bir alan adı kayıt kuruluşu olarak, Turkticaret.net‘nin ICANN sözleşmesine tabi olduğunu kabul ve beyan edersiniz. [ASC1] Turkticaret.net‘in ICANN ile olan sözleşmesi ve (i) ICANN ve/veya (ii) söz konusu TLD veya ülke kodu üst düzey alan adı ("ccTLD") tarafından ortaya konulan diğer şart ve koşullar ile uyumluluk sağlamak üzere bu Sözleşmede düzenleme yapabileceğini kabul ve beyan edersiniz.  Bu Sözleşmede kullanıldığı şekilde "kayıt", "Kayıt", "kayıt operatörü" veya "Kayıt Operatörü", söz konusu TLD veya ccTLD için geçerli kayıt anlamına gelir.

2. TÜM KAYITLARA ÖZEL HÜKÜMLER

Aksi belirtilmedikçe, Bölüm 2’de yer alan hükümler genellikle sunduğumuz tüm TLD’ler için geçerlidir.  TLD veya ccTLD için özel olan hükümler (gönderilen Kayıt Politikalarının yanı sıra) bu Sözleşme’nin ilerleyen bölümlerinde tanımlanmıştır.

 1. Kayıt İlkeleri. Alan adı kaydınız (her düzeyde) için geçerli olan tüm Kayıt İlkelerine (bu Sözleşmeden tanımlanmıştır) mutabık kalacağınızı onaylarsınız. Alan adı kaydını yaptırmadan önce geçerli tld sitesine giderek geçerli tüm kayıt ilkelerini incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.  Her bir tld’nin kayıt ilkesini burada listelenen tld bağlantısına giderek bulabilirsiniz .  Bu Sözleşmede aksine bir hüküm bulunsa dahi, alan adı kaydının yapıldığı TLD Kayıt Operatörü bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarıdır ve öyle kalacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için alan adı kayıt kuruluşu olma konusunda turkticaret.net ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.
 2. Kayıt Gereklilikleri.  Herhangi bir TLD veya ccTLD'nin uygunluk ( örn. .JP, .EU vb. için ikamet), geçerlilik (örn. DNS doğrulama) veya diğer kimlik doğrulama gereksinimlerini TLD içinde bir alan adını kaydetmek için koşul olarak gerektirmesi kaydıyla, bir başvuru göndererek veya alan adınızı kaydettirerek veya yenileyerek (a) alan adının kaydedilmesi veya yenilenmesi için sağlanan tüm bilgilerin (varsa destekleyici tüm belgeler de dahil) doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını ve başvurunun iyi niyetle yapıldığını; (b) alan adı kaydının süresi boyunca geçerli TLD'ye yönelik Kayıt İlkelerinin öngördüğü uygunluk ölçütlerini karşıladığınızı ve karşılamaya devam edeceğinizi; (c) daha önce, alan adı için aynı uygunluk ölçütlerini kullanarak başka bir alan adı kayıt kuruluşuna bu kayıt kuruluşunun reddettiği bir başvuru göndermediğinizi beyan ve garanti eder (geçerliyse); (d) alan adı, kayıt için kabul edilse bile alan adını kaydetme yetkinizin, alan adına ilişkin yetkisi olduğunu öne süren diğer kişiler tarafından engellenebileceğini kabul ve beyan eder ve (e) gerekli garantilerden herhangi birinin yanlış, eksik veya yanıltıcı bulunması durumunda Kayıt veya alan adı kayıt kuruluşunun, alan adı kaydını iptal edebileceğini kabul ve beyan edersiniz.
 3. Mülkiyet.  Bir alan adı kaydının, sizin için, alan adı kayıt kuruluşu veya diğer herhangi bir kişi için, alan adı olarak kullanılan ada veya alan adı kaydına ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı teşkil etmediğini ve bir alan adının Alan Adı Kayıt Kuruluşuna girişinin, alan adı olarak kaydedilen alan adının kanıtı veya sahipliği olarak yorumlanmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Hiçbir şekilde herhangi bir alan adı kaydına ilişkin bir mülkiyet hakkını transfer etmeyecek veya transfer girişiminde bulunmayacak ya da bir alan adı kaydını güvenlik amacıyla devretmeyecek veya devretme girişiminde bulunmayacak ya da diğer herhangi bir şekilde ipotek etmeyecek veya ipotek etme girişiminde bulunmayacaksınız. Alan adı tescil edildiğinde otomatik olarak ücretsiz park sayfasına yönelendirilir.DNS kayıtları ns1.turkticaret.net, ns2.turkticaret.net olarak kaydedilir. Turkticaret.net kullanıcı yönetim ara yüzünden istediğiniz zaman DNS bilgilerini değiştirebilirsiniz.
 4. ICANN Gereklilikleri. Her geçerli Kayıt Operatörü'nün, ICANN ile kendisi arasındaki Kayıt Sözleşmesi'ne ve ICANN ile arasındaki diğer herhangi bir düzenlemeye uygun şekilde izleme sorumluluğu olan ICANN gereksinimlerine, standartlarına, politikalarına, prosedürlerine ve uygulamalarına tabi olmayı da kabul edersiniz.
 5. Kayıt Tazminatı  Herhangi bir şekilde alan adı kaydınızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olan makul yasal ücretler ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere bilinen veya bilinmeyen tüm iddialar, hak talepleri, zararlar, kayıplar, maliyetler, masraflar, dava nedenleri veya diğer her türlü yükümlülük açısından, kullanım, kayıt, uzatma, yenileme, silme ve/veya transfer ve/veya geçerli hükümlerin veya kayıt ile ilgili koşulların veya hükümlerin ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kayıt Operatörü'nü Kayıt Hizmeti Sağlayıcısı'nı ve onun alt yüklenicilerini, bağlı kuruluşlarını, iş ortaklarını, bölümlerini, hissedarlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, muhasebecilerini, avukatlarını, sigortacılarını, aracılarını, seleflerini, haleflerini ve vekillerini tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı (talebi takip eden 30 gün içinde) kabul edersiniz. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun veya Kayıt Operatörünün makul olmayan nedenlerle geri alınmayacak olan önceden yazılı onayını almadan bu türde tazmin edilebilir bir iddianın çözümüne ve ara buluculuğuna dahil olmayacaksınız ve bu tazminat yükümlülüğünün Sözleşme'nin herhangi bir nedenle feshedilmesinden veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacağını kabul edersiniz.  Hiçbir koşulda kayıt operatörü, yükümlülüğün sözleşme temelinde beyan edilmiş olmasından bağımsız olarak ve kayıt operatörü zarar olasılığıyla ilgili bilgilendirilmiş olsa dahi, kâr veya itibar kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçsal, özel, örnek niteliğinde veya cezai zarar, haksız muamele (ihmal dahil), açık veya örtülü garantilerin ihlali, bu sözleşme'nin veya onun dahil edilen sözleşmelerini ve politikalarının ihlali, alan adını kullanamamanız, veri veya dosya kaybınız açısından size veya diğer herhangi bir kişiye karşı sorumlu değildir.
 6. Denetime Tabi TLD’ler   Herhangi bir “Denetime Tabi” TLD içinde alan adı kaydı için, kaydınızın aşağıdaki ek gereksinimlere tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz: (a) gizlilik, veri toplama, tüketici koruması (yanıltıcı davranışla bağlantılı olanlar dahil), adil kredilendirme, alacak tahsil, organik tarım, verilerin ifşası ve finansal açıklamalarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm geçerli yasalara uymanız gerekir; (b) sağlık ve finansla ilgili hassas veriler topluyor ve saklıyorsanız geçerli yasaların tanımladığı şekilde bu hizmetlerin sunulmasıyla orantılı şekilde en üst düzeyde  güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir.  Denetime Tabi TLDs şunları içerir: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .film, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise, ve .reisen
 7. Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'ler. Denetime Tabi TLD'lere ilişkin gereksinimlerin yanı sıra Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'lere kayıt şu gereksinimlere tabidir: (a) şikayetlerin bildirimi veya kayıt kötüye kullanım raporları için, güncel tutulması gereken yönetici ilgili kişisi bilgilerinin yanı sıra ilgili mevzuatın veya Sektördeki öz denetim kuruluşlarının temel iş yerlerindeki iletişim bilgilerini sağlarsınız; (b)söz konusu Yüksek denetime tabi TLD ile ilişkili sektöre katılımınız için gerekli yetkilere, ayrıcalıklara, lisanslara ve/veya diğer ilgili referanslara sahip olduğunuzu beyan edersiniz ve (c) söz konusu Yüksek Denetime Tabi TLD ile ilişkili sektöre katılım için yetkilerinizin, ayrıcalıklarınızın, lisanslarınızın ve/veya diğer ilgili referansların geçerliliğine ilişkin, esasa dayalı tüm değişiklikleri bildirerek ilgili düzenlemelere ve lisans koşullarına uymaya ve genel olarak hizmet sundukları tüketicilerin ilgi alanlarında faaliyet göstermeye devam ettiğinize dair teminat sağlarsınız.  Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD’ler şunları içerir: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (ve IDN dengi xn--30rr7y), .cpa, .corp, .creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung  ve .wtf.  .doctor için, ruhsatlı tıp hekimliği olarak kendilerini gösteren alan adı sahipleri, Alan Adı Kayıt Kuruluşuna ve Kayıt Şirketine talep üzerine, geçerli lisansa sahip olduklarını gösterebilmelidir.
 8. Özel Güvenlikli TLD’ler.  Denetime Tabi ve Yüksek Seviyede Denetime Tabi TLD'lere yönelik gereksinimlerin yanı sıra, “Özel Güvenlikli” TLD içinde yer alan herhangi bir alan adını kaydettirerek, sizin veya işletmenizin, böyle bir ilişki, sponsorluk veya onaylama mevcut değilse, bir veya birden fazla ülkenin veya hükümetin askeri güçleri ile ilişkili olduğu, sponsorluğunda bulunduğu veya onaylandığı yönünde yanlış izlenim bırakmayı veya sahte olarak ima etmeyi önlemek için makul adımları atmayı kabul edersiniz.  Özel Güvenlikli TLD’ler şunları içerir:  .army, .navy, .airforce
 9. Üçüncü Taraf Lehdar.  Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, alan adı kaydının yapıldığı TLD'nin Kayıt Operatörü, bu Sözleşmenin beyan edilen üçüncü taraf lehdarıdır ve lehdarı olacaktır. Böylece bu sözleşmenin tarafları; Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehtar haklarının verildiğini ve Kayıt Operatörünün, ilgili TLD için alan adı kayıt kuruluşu olma konusunda Turkticaret.net ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki üçüncü taraf lehtar haklarına dayanarak hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Kayıt Operatörünün üçüncü taraf lehdar hakları bu Sözleşmenin herhangi bir feshi ile iptal edilmez.
 10. Değişken ve Tektip Olmayan Fiyatlandırma.  Belirli TLD'lerdeki belirli alan adlarının Kayıt İlkeleri tarafından değişken fiyatlı olacak şekilde belirlendiğini (örn. standart - premium adlar) ve/veya tektip olmayan yenileme fiyatının olabileceğini onaylar, anlar ve kabul edersiniz (bir alan adı kayıt yenileme ücreti aynı TLD'de bulunan diğer alan adlarından farklı olabilir, örn. bir alan adının yenileme ücreti 300TL iken farklı bir alan adının kayıt yenileme ücreti 100  TL olabilir).
 11. Gizlilik veya Vekalet Kullanımı Sınırlaması.  Kayıt İlkeleri tarafından belirlendiği üzere, belirli TLD'ler için özel veya vekalet TLD kayıtları satın almaya izninizin olamayabileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Bu durumlarda, tüm TLD kayıtlarını; geçerli, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti ettiğiniz kişisel bilgilerinizi kullanarak gerçekleştirmelisiniz.

3. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL ŞARTLAR

Bu Sitede Hizmetleri sipariş ettiğiniz zamanda satın alınan veya edinilen tüm Hizmetlerin ödenmesi gereken ücretlerini ve fiyatlarını ödemeyi kabul edersiniz.  Turkticaret.net herhangi bir zaman fiyatlarını ve ücretlerini değiştirme veya düzenleme hakkı olduğunu açıkça ifade eder ve bu değişiklikler veya düzenlemeler bu Sitede online olarak yayınlanacaktır ve size ek bildirimde bulunmaksızın geçerli olacaktır.  Hizmetleri ay veya yıl bazında bir süre için satın aldıysanız veya edindiyseniz fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler ve düzenlemeler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur. Turkticaret.net tarafından fiyat ve ücret değiştirilmesi veya düzenlenmesi durumunda herhangi bir hak iddia etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Aksi belirtilmedikçe ( yukarıda bulunan Bölüm 2’de(x) belirtilen nedenler gibi), TLD’deki tüm alan adlarının yenileme fiyatı, bir alan adını arayıp seçtiğinizde listelenen fiyat ve satın almadan önce sepette görünen fiyat ile aynı olacaktır.  Örneğin, liste fiyatı 40 TL ise ve farklı bir yenileme fiyatı belirtilmemişse, yenileme fiyatı da 40 TL’dir.  Aynı şekilde, bir alan adının satış fiyatı 20 TL ise ve liste fiyatı (üzeri çizili olarak) 40 TL olarak görünüyorsa, yenileme fiyatı 40 TL olacaktır.  Yenileme fiyatı asıl yenileme tarihinden önce değişikliğe maruz kalabilir.

(B) ALAN ADI YENİLEME ŞARTLARI

Bir alan adını kaydettirdiğinizde, üç yenileme seçeneğiniz mevcuttur: (i) "Otomatik Yenileme" (ii) "Düzenli ödeme ile otomatik yenileme" ve (iii) "Manuel Yenileme":

 1. Otomatik Yenileme.  Otomatik Yenileme, varsayılan ayardır. Bu nedenle, Düzenli ödeme seçeneğini seçmediğiniz sürece, Turkticaret.net sizi Otomatik Yenilemeye kaydeder. Alan adları, 5 gün süre ile otomatik olarak yenilenir ve bu süre içerisinde siz alan adını Turkticaret.net yenileme fiyatı üzerinden yenileyebilirsiniz. Müşteri tarafından yenilenmeyen alan adları silinir ve redemption periyoda girer. Turkticaret.net alan adının bitiş tarihinden önce müşteriye yenileme için hatırlatma mailleri gönderir. Silinen alan adları restore fiyatı ile kurtarılabilir. Restore fiyatı Alan adı kayıt ve yenileme fiyatından farklı olarak daha yüksektir. Turkticaret.net 5 günlük otomatik yenileme süresini dolduran ve müşteri tarafından yenilenmediği için silinen alan adlarının  restore  işlemlerinde ortaya çıkan farkı ödemekle yükümlü değildir. Alan adı bitiş tarihlerinin takip edilmesi ve alan adı yenileme işlemi müşterinin kendi sorumluluğundadır.   Yenileme zamanı gelen tüm alan adları için  Turkticaret.net ile kullanmak istediğiniz Ödeme Yönteminizden o zaman geçerli olan  Turkticaret.net ücretlerine göre ödeme alınır. Örneğin, alan adınızı bir (1) yıl için kaydetmeyi seçtiyseniz Turkticaret.net, onu otomatik olarak (1) yıl süreyle yenileyecektir. Alan adınızı (2) yıl için kaydetmeyi seçtiyseniz turkticaret.net, onu iki (2) yıl süreyle otomatik olarak yenileyecektir ve yenileme prosedürü bu şekilde devam edecektir.
 2. Otomatik ödeme ile otomatik yenileme.  Otomatik ödeme ile otomatik yenileme servisine kaydolursanız Turkticaret.net, yenileme zamanı gelen herhangi bir alan adını, ilk alan adı kaydınızın süresine eş değer bir süreyle otomatik olarak yenilenir ve yenileme zamanı gelen tüm alan adları için  Turkticaret.net ile kaydolduğunuz otomatik ödeme ile otomatik yenileme servisi o zaman geçerli olan  Turkticaret.net ücretlerine göre ödeme alır. Örneğin, alan adınızı bir (1) yıl için kaydetmeyi seçtiyseniz Turkticaret.net, onu otomatik olarak (1) yıl süreyle yenileyecektir. Alan adınızı (2) yıl için kaydetmeyi seçtiyseniz Turkticaret.net, onu iki (2) yıl süreyle otomatik olarak yenileyecektir ve yenileme prosedürü bu şekilde devam edecektir.
 3. Manuel Yenileme.  Otomatik yenilemeyi kapatmayı seçerseniz ve o tarihte geçerli olan sürenin sonunda geçerli olacak şekilde ürünü iptal ederseniz (örneğin alan adı kaydını iptal etmek gibi), Hesap Yöneticinizde oturum açıp yenilemeyi manuel olarak uygulayarak veya müşteri hizmetlerini arayarak (alan adının yenilenmesini istiyorsanız) alan adının sona erme tarihinden önce dilediğiniz zaman alan adını manuel olarak yenilemeyi seçebilirsiniz. Sona erme tarihinden önce yenilemeyi manuel olarak uygulayamadığınız takdirde alan adı iptal edilecek ve bu adı artık kullanamayacaksınız.

Tüm yenilemeler, zaman zaman üzerinde yapılan değişikliklerle bu Sözleşme'nin şartlarına tabi olacaktır ve Siz de yenilenen tüm alan adları için bu Sözleşme'nin şartlarına (değiştirildiği şekilde) tabi olacağınızı kabul ve beyan edersiniz. Alan adı yenilemeleri için para iadesi yapılmaz. Alan adını seçilen yenileme seçeneği ile otomatik olarak yenilemeyi herhangi bir nedenden ötürü başaramazsak, işlemin başarılı olması için yetecek kadar süre için ilk kayıt döneminizden az bir süre için alan adı kaydınızı otomatik olarak yenileyebilirsiniz.[ASC2] Herhangi bir nedenle Turkticaret.net, kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alamazsa ve bildirimlerimize yanıt veremezseniz yenileme işlemi yapılmayacak ve alan adı kaydınızın süresi dolacaktır.. Kredi kartı kullanıyorsanız sona erme tarihini içeren Ödeme Yöntemi bilgilerinizi güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk, ve .vg), için yenileme faturalandırması, alan adı yenileme işlemi gerçekleştirildiğinde yapılır.

Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk, ve .vg) için yenileme işlemi yerine getirilir, veya ürün daha önce iptal edildiyse sona erme tarihinden önceki ayın en geç 20'sinde manuel olarak yapılmalıdır, aksi takdirde alan adınız yenilememe durumuna alınır. Bazı ccTLD’ler için (.es) yenileme sona erme tarihinden en geç yeni gün öncesine kadar işleme alınmalıdır, aksi takdirde alan adınız yenilememe durumuna alınır.  Alan adı yenilememe durumunda olduğunda, yalnızca G turkticaret.net müşteri hizmetleri telefon numarasını arayıp alan adının yenilenmesi talebinde bulunarak alan adını yenileyebilirsiniz. Alan adınızı Hesap Yöneticiniz aracılığıyla yenileyemezsiniz. Sona erme tarihinden önce iptal edilen bir ürünün yenilenmesini manuel olarak uygulayamadığınız takdirde alan adı iptal edilecek ve bu adı artık kullanamayacaksınız.

Turkticaret.net’in, iptal edilen ve bu Sözleşme'de verilen süreler içinde yenileyemediğiniz alan adlarından sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz. Herhangi bir koşulda, alan adınızı zamanında yenileyemezseniz ek ücretler geçerli olabilir. Alan adı kaydınızla birlikte gizlilik hizmetlerine, veya diğer herhangi bir benzer hizmete kaydolduysanız, alan adı kaydınızın yenilenme zamanı geldiğinde, önceden iptal etmediğiniz sürece bu hizmetler otomatik olarak yenilenir ve geçerli ek yenileme ücretleri için sizden ödeme alınır.

Bu Sözleşme'de belirtilen süreler içinde alan adınızı yenilememeniz durumunda, Turkticaret.net’in, kendi takdirine bağlı olarak, süresi dolmuş alan adınızı sizin adınıza yenileyebileceğini kabul edersiniz. Turkticaret.net, süresi dolmuş alan adınızı sizin adınıza yenilemeye karar verirse Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süreniz mevcuttur; bu süre içinde yenileme için Turkticaret.net ücretlerini ödeyebilir ve alan adınızı saklayabilirsiniz. Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süresi şu anda beş (5) gündür ancak bu Sözleşme'nin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Belirli ccTLD'ler (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk ve .vg) için, alan adının sona erme tarihinden sonra Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süresi yoktur. Yetkisiz Kullanım Süresi sırasında yenileme için turkticaret.net tarafına ücret ödememeniz durumunda, alan adınız Askıya alınır ve silinmek üzere işaretlenir. Bundan sonra, alan adınızın süresi dolan bir alan adı açık artırması teklifine tabi olmaması ve Turkticaret.net kurtarma ücreti ödemeniz şartıyla, alan adınızı kullanmak için 30 güne kadar bir kurtarma süresi olabilir. Kurtarma ücreti şu anda yaklaşık 80$ tutarındadır ve bu Sözleşme'nin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Ödeme ile kurtarma amaçlı günlük süre sona ermeden önce alan adınızı kurtarmazsanız Turkticaret.net kendi takdirine bağlı olarak alan adınızı silebilir veya sizin adınıza başka bir alan adı sahibine transfer edebilir.  Kurtarma süresi boyunca alan adınız park edilebilir.

Alan adınızın silinmesi durumunda Kayıt, Turkticaret.net tarafına kullanma ücreti ödeyip alan adınızı kullanmaya devam edebileceğiniz 30 günlük bir Kullanma Süresi sunar. Kurtarma ücreti şu anda yaklaşık 80$ tutarındadır ve bu Sözleşmenin şartları kapsamında değişikliğe tabidir. Alan adınızı Kaydın Kullanma Süresi sonuna kadar kullanmaya devam etmemeniz halinde Kayıt tarafından ilk gelenin kaydedebileceği şekilde kullanıma sunulur.

Yenileme için Yetkisiz Kullanım Süreleri ve Ödeme ile Kurtarma Amaçlı Yetkisiz Kullanım Süreleri farklı ccTLD'ler için değişiklik gösterir.

(C) ÜCRETSİZ ÜRÜN ŞARTLARI

Size bir alan adı kaydı ile ücretsiz ürünlerin sunulması durumunda, bu ücretsiz ürünlerin yalnızca geçerli satın alımlar ile mevcut olduğunu ve alan adının iptal edilmesi veya silinmesi durumunda sonlandırılacağını onaylar ve kabul edersiniz.  Ücretsiz alan adları için, kayıttan sonraki beş (5) gün boyunca, söz konusu ücretsiz alan adıyla ilişkili hesabı değiştirmeyeceğinizi kabul ve beyan edersiniz.  Ücretsiz bir alan adının, başka bir alan adının kaydıyla birlikte sunulması durumunda ve ücretli alan adı kaydı başarısız olursa kendi takdirimize bağlı olarak ücretsiz alan adının kaydını silebilir veya ödenen tutar ile ücretsiz alan adının değeri arasındaki farklı iade edebiliriz.  Promosyon teklifleri ile ilişkili olarak kayıtların yapılmaması durumunda, takdiri tamamen bize ait olmak üzere, kayıtlı alan adı ücreti ile indirimli ürünün değeri arasında ayarlama veya ücretsiz ya da indirimli ürünün silinmesi ile sonuçlanabilir.

4. SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI,TRANSFERLER, ALAN ADI TADICILIĞI

Bu Sözleşme'nin şartları, Turkticaret.net kayıtlı bir alan adınız olduğu sürece geçerli ve tam yürürlükte kalacaktır.

İlk kayıt tarihinden sonra ilk altmış (60) gün içinde, Turkticaret.net ile kaydedilen herhangi bir alan adını başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer etmemeyi kabul edersiniz.  Herhangi bir alan adını Hesap Değişikliği'ni takip eden on (10) gün boyunca transfer edemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Turkticaret.net tarafının (i) hizmetleri Turkticaret.net tarafından satın almak için kullanabileceğiniz üçüncü taraflarca yapılan beyanlar veya (ii) Turkticaret.net web sitesinde veya Turkticaret.net tanıtım materyallerinde yayınlanan genel ifadeler karşısında bağlı olmayacağını kabul edersiniz.

5. GÜNCEL BİLGİLERİ, BİLGİLERİN KULLANIMI VE SÜRE SONU

Başvuru ve/veya kayıt sürecinin bir parçası olarak sağladığınız bilgilerden herhangi biri değiştiğinde beş (5) iş günü içinde Turkticaret.net hizmetine bildirimde bulunmayı kabul edersiniz. Bu bilgileri geçerli ve doğru halde tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir nedenle Turkticaret.net hizmetine başlangıçta ve sürekli bir şekilde doğru ve güvenilir bilgi sağlayamamanız bu Sözleşme'nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve alan adının askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Herhangi bir nedenle Turkticaret.net tarafından, sağladığınız bilgilerin geçerliliğini belirlemek için yapılan herhangi bir sorguyu beş (5) iş günü içinde yanıtlayamamanız da bu Sözleşme'nin somut bir ihlali olarak kabul edilecek ve alan adının askıya alınması ve/veya iptali için temel teşkil edecektir. Alan adınızı satın aldığınıza ilişkin makbuz kaydının bir kopyasını bulundurmayı kabul edersiniz.

Tarafınızdan kaydedilen her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerinin gerekli olduğunu kabul edersiniz: posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa Kayıtlı Ad Sorumlusu için bir faks numarası ve Kayıtlı Ad Sorumlusu'nun bilgilerinden farklıysa teknik ilgili kişinin, yönetim ilgili kişisinin ve faturalandırma ilgili kişisinin aynı iletişim bilgileri.

Alan adı kaydının, tamamen veya kısmen, bu yetkili bilgilerinin, bu bilgilerin örneğin ABD ile AB arasında, uluslar arası sınırlardan aktarılmasını gerektirebilecek alan adı kayıt yönetimi amacı ile nbsp;(Gizlilik Politikamız ile uyumlu diğer kullanımlar dahil) kullanılması, kopyalanması, dağıtılması, değiştirilmesi ve diğer işlemlere tabi tutulması için kayıt operatörü ile paylaşılmasını onaylar ve kabul edersiniz. ICANN'nin gerektirdiği şekilde bu bilgiler aynı zamanda Whois aracılılığıyla herkese açık hale getirilmelidir ve kayıt operatörünün de bu bilgileri Whois aracılığıyla herkese açık hale getirmesi gerekebilir. Hem Turkticaret.net hem de kayıt operatörünün, bu bilgileri bir üçüncü taraf emanet hizmetinde arşivlemesi gerekebilir. İşbu Sözleşme ile tüm bu gereksinimler ve ifşalar için onay ve izin verirsiniz. Ayrıca bir üçüncü tarafla ilgili bilgi sağlıyorsanız üçüncü tarafa ifşayı ve ifşanın amacını bildirdiğinizi ve bu ifşa için üçüncü tarafın onayını aldığınızı da kabul ve beyan edersiniz.  Alan Adı Kayıt Kuruluşu, verileri bu Sözleşme'ye aykırı bir şekilde işlemeyecektir.  Alan Adı Kayıt Sorumlusu, verileri kayba veya kötüye kullanıma karşı korumak için makul önlemleri alacaktır.

Tarafınızdan kaydedilen her bir alan adı için, ICANN Politikası tarafından belirlenen şekilde aşağıdaki bilgilerin Whois dizininde herkese açık hale getirileceğini ve ICANN sözleşmesinde belirtildiği şekilde toplu olarak satışının gerçekleştirilebileceğini kabul edersiniz:

·         Alan adı;

·         Adınız ve posta adresiniz;

·         İlgili teknik kişiler ve yönetim kişileri için ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;

·         Birincil ve ikincil ad sunucuları için internet protokolü numaraları;

·         Ad sunucularının ilgili adları ve

·         Kayıt ve sona erme tarihinin orijinal tarihi.

·         Birincil ad sunucusunun ve ikincil ad sunucusunun adı.

·         Alan adı kayıt kuruluşunun kimliği.

ICANN tarafından izin verildiği ölçüde Turkticaret.net hizmetinin, kayıt sürecinde sağladığınız herkese açık bilgilerden yaralanabileceğini kabul edersiniz. Kişisel bilgilerini edindiğiniz kişilere sağlamayı kabul ettiğiniz alan adının yeniden satışı için faaliyette bulunduğunuz takdirde kişisel bilgilerin, ICANN politikası uyarınca olası kullanımlarına ilişkin bilgiler. Ayrıca sağladıkları bilgilerin bu tür kullanımı için söz konusu kişilerin onayını ve bu onayın kanıtını almayı da kabul edersiniz.

Turkticaret.net'nin, (a) satılan ve alınan alan adının ismi (b) satılan ve alınan alan adının fiyatı ve (c) satış veya alım saati ile ilgili bilgileri dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere web sitesinde bulunan alan adlarının alımı ve satışı ile ilgili bazı bilgileri kamuoyuna duyurup paylaşma hakkı olduğunu onaylarsınız.

CIRA tarafından veya kural ya da politika oluşturma denetim ve yetkisine sahip herhangi bir il veya eyalet yönetimi tarafından oluşturulan kurallar ya da politikalar da dahil olmak üzere mevcut olan veya gelecekte geçerli olacak kurallara ya da politikalara uyabilmemiz için işbu Sözleşme ile bize, bir alan adına başvururken sizden sağlamanız istenen aşağıdaki bilgileri etkileşimli ve herkese açık olarak erişilebilen bir kayıt veritabanı yoluyla üçüncü taraflara ifşa etme hakkı tanırsınız:

 1. Sizin tarafınızdan kaydolunan alan adları ve alt alan adları;
 2. Kuruluşunuzun adı, türü ve posta adresi;
 3. Alan adınız veya alt alan adlarınız için teknik ve yönetim ilgili kişilerinin adları, pozisyonları, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve varsa faks numaraları;
 4. Alan adınız veya alt alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu barındırıcısının (biri birincil ve en az biri ikincil) tam barındırıcı adları ve İnternet protokolü (IP) adresleri. En fazla altı (6) ad sunucusu belirtilebilir. Bir barındırıcıda birden (1) fazla IP adresi varsa virgülle ayrılmış bir liste kullanın;
 5. Bu ad sunucularının ilgili adları;
 6. Kaydın ilk oluşturulma tarihi ve
 7. Kayıt süresinin dolduğu tarih.

Bu bilgileri toplu olarak üçüncü tarafların kullanımına sunmamız gerekebilir. Bu bilgileri CIRA'ya veya takdir yetkisi bize ait olmak üzere başka bir üçüncü tarafa transfer edebilir veya atayabiliriz.

Müşteri, alan adı kayıt işlemi aşamasında yetkili kişi bilgilerini eklemediği durumunda turkticaret.net tarafından fatura bilgisi için girilen kişi/kurum bilgisinin yetkili kişi olarak kabul edileceğini ve alan adı sahiplik ve yetkili kişi bilgisi olarak kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ALAN ADI TRANSFERLERİ, YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI

Turkticaret.net hizmetinden yeni bir Alan Adı Kayıt Kuruluşu'na transfer başlatmak için alan adının kilitli durumundan alınması gerekir. Alan adınız Turkticaret.net‘ye başarıyla transfer edildikten sonra dilediğiniz zaman Turkticaret.net hesabınıza giriş yapabilir ve kilitli durumunu kaldırabilirsiniz.

Üçüncü bir taraf adına bir alan adı satın alıyor olmanız durumunda, Turkticaret.net kayıt hizmetlerini kullanarak sizin aracılığınızla bir alan adı ediniyor olabilecek müşterilerinizi, alan adlarını aslında Turkticaret.net yoluyla kaydediyor oldukları konusunda bilgilendirmeyi ve Turkticaret.net ) ICANN ile onaylı bir alan adı kayıt kuruluşu olduğunu kabul edersiniz. ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşu olduğunuza veya herhangi bir şekilde ICANN Alan Adı Kaydı'na üst düzey erişim sağladığınıza ilişkin bir beyanda bulunmamayı kabul edersiniz. Ayrıca ICANN ticari marka logosunu web siteniz de dahil olmak üzere promosyon materyallerinizden herhangi birinde kullanmamayı da kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin o an geçerli olan sürümü için tüm müşterilerinizin onayını almayı ve bu onayı en az üç (3) yıl saklamayı kabul edersiniz. Müşterilerinizin Turkticaret.net için gerekli olmayan ek şart ve koşulları kabul etmesini şart koşmanız halinde, söz konusu ek şart ve koşulların bu Sözleşme veya ICANN politikaları ve prosedürleriyle çakışmayacağını kabul edersiniz.

Turkticaret.net tarafının size kayıt bağlantılarına erişim veya kayıt erişimi vermediğini ve sizin tek başınıza bir kayıt kuruluşu sayılmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca Turkticaret.net tarafının kayıt bağlantılarına veya kayıt erişimine erişme girişiminde bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Her alan adı sahibinin WHOIS veritabanına eklenebilmesi için ICANN gereksinimleri uyarınca kayıtlara eklenmek üzere eksiksiz, doğru ve güncel verilerini sağlamayı kabul edersiniz.

Müşterilerinize yeterli müşteri desteği sunmayı ve onlarla iletişim kurmak için alan adı kayıt sürecini bir parçası olarak sundukları bilgileri değiştirmek için bir ortam sağlamayı kabul edersiniz. Düzeltilmiş veya güncellenmiş bilgileri aldıktan sonra beş (5) iş günü içinde bu bilgileri Turkticaret.net’ekayıtlarını güncelleyebilmesi için vermeniz gerekir. Müşterilerinizle aranızdaki tüm yazışmaların kopyalarını saklayıp istenmesi halinde Turkticaret.net ile paylaşmanız gerekir.

8. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ, HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI, SÖZLEŞME İHLALİ

Bilginiz dahilinde, alan adının kaydının veya doğrudan ya da dolaylı kullanım şeklinin herhangi bir üçüncü tarafın yasal haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul edersiniz.  Gizlilik, veri toplama, tüketici koruması, consumer protection, adil kredi, alacak tahsili, verilerin ifşası ve finansal ifşalar ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm geçerli yasalara uyacaksınız.  Sağlıkla ilgili ve finansal verileri topluyor ve bulunduruyorsanız, geçerli yasalar tarafından tanımlandığı şekilde bu hizmetlerle orantılı olarak en üst düzeyde güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir.  İlişkili kayıt tld dizesine ilişkin sektöre katılım için gerekli yetkiye, ayrıcalığa, lisansa ve/veya diğer ilgili yeterliliğe sahip olduğunuzu beyan edersiniz.  Yetkinizin, ayrıcalığınızın, lisansınızın ve /veya diğer ilgili yeterliliğinizin geçerliliğinde yapılan herhangi bir somut değişikliği bildireceksiniz. Alan adı kayıt kuruluşunu ve kayıt operatörünü ve onun yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve aracılarını alan adı kaydından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm iddialar, zararlar, yükümlülükler, maliyetler ve masraflar (makul yasal ücretler ve masraflar) açısından tazmin edecek ve masun tutacaksınız.  Bu yükümlülük, bu Sözleşme'nin veya alan adı kaydının süresinin dolmasından veya feshedilmesinden sonra da geçerli kalacaktır.

Bu Sözleşme'de belirtilen diğer olayların yanı sıra şunları da kabul edersiniz:

 1. Bu Sözleşme'nin çözüme kavuşmamış bir ihlali söz konusu olduğunda veya o anda geçerli olan veya daha sonra ICANN tarafından uygulanacak herhangi bir politikanın, askıya alma veya iptal işlemi gerektirmesi durumunda Turkticaret.net tarafından sağlanan tüm hizmetleri kullanımınız, iptal veya askıya alma durumuna tabidir;
 2. Herhangi bir alan adı kaydınız, (a) Turkticaret.net veya kayıt operatörü tarafından alan adı kaydında yapılan hataları düzeltmek için veya (b) herhangi bir alan adıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ICANN tarafından uygulanan herhangi bir belirtim veya politika uyarınca ya da ICANN tarafından uygulanan belirtimlerle veya politikayla tutarlı herhangi bir Turkticaret.net prosedürü uyarınca askıya alma, iptal veya transfer durumuna tabi olacaktır.

Turkticaret.net ve alan adı kayıt kuruluşunun, yalnızca Turkticaret.net veya alan adı kayıt kuruluşunun kendi sınırsız takdirine bağlı olarak, şu durumlarda gerekli gördüğü şekilde herhangi bir kaydı ya da işlemi reddetme, iptal etme veya transfer etme veya herhangi bir alan adını kayıt kilidine, askıya veya benzer duruma alma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz: (i) İnternet ile ilgili genel olarak yetkili olduğu kabul görülen herhangi bir sektör grubunun izlediği belirtimlere uymak için (ör. RFC'ler), (ii) bir alan adı kaydı ile bağlantılı olarak kayıt veya herhangi bir alan adı kayıt kuruluşu tarafından yapılan hataları düzeltmek için, (iii) ücretlerin alan adı kayıt kuruluşuna ödenmemesi durumunda, (iv) alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü ve kararlılığını korumak için, (v) geçerli tüm mahkeme kararlarına, yasalara, devlet hükümlerine veya gereksinimlerine, kanun gerekliliklerine ya da anlaşmazlık çözümü süreçlerine uymak için, (vi) kayıt sözleşmesi de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmaksızın geçerli ICANN kurallarına veya düzenlemelere uymak için, (vii) kayıt operatörünün yanı sıra onun iş ortakları, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri ve çalışanları tarafında hukuki veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için, (viii) bu Sözleşme'nin şartları uyarınca, (ix) aşağıdaki Bölüm 8'de açıklanan izinsiz etkinliklerin gerçekleşmesi halinde veya (x) bir anlaşmazlığın çözümü sırasında.

Bu Sözleşme'nin koşul ve şartlarına ve herhangi bir Turkticaret.net kuralına veya politikasına tamamen uymamanız Turkticaret.net tarafından bu Sözleşme'nin somut ihlali sayılır ve Turkticaret.net size yazılı veya elektronik olarak (e-posta) bu ihlalin bildirimini sağlayabilir. Turkticaret.net için, Turkticaret.net yükümlülüklerinizi ihlal etmediğinize ilişkin somut kanıtı (10) iş günü içinde sağlamamanız durumunda Turkticaret.net, sizinle olan ilişkisini feshedebilir ve geçerli yasalara uygun şekilde Turkticaret.net için mevcut olan herhangi bir düzeltici işleme başvurabilir. Bu düzeltici işlem size bildirilmeden uygulanabilir ve alan adlarınızdan herhangi birinin kaydının ve Turkticaret.net tarafından size sağlanan hizmetlerin iptalini içerebilir ancak bununla sınırlı değildir. Hizmetlerinizin bir ihlal nedeniyle iptal edilmesi veya feshedilmesi durumunda herhangi bir para iadesi almazsınız.

İhlal teşkil eden herhangi bir etkinliğin Turkticaret.net tarafından işlem görmemesi veya size bildirilmemesi, ihlalde bulunduğunuz gerçeğini değiştirmez veya ihlal için mazeret olarak kabul edilemez.

9. HİZMETLERİN KISITLANMASI, REDDETME HAKKI

Alan adı sisteminizi (“DNS”) Turkticaret.net sunucularında barındırıyorsanız veya bir alanı, URL'yi veya başka bir içeriği başka bir yerde barındırılan bir sisteme ya da siteye yönlendirmek için sistemlerimizi kullanıyorsanız veya alan adınız Turkticaret.net ile kayıtlıysa, Turkticaret.net sunucularında aşırı yük bulunmadığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Turkticaret.net sunucularını ve alan adınızı posta bombaları, İnternet'te pakete boğma, paket bozma veya kötüye kullanım amaçlı diğer saldırılar için kaynak, aracı, yanıtlama adresi veya hedef adresi olarak kullanamazsınız. Sunucu korsanlığı veya diğer güvenlik ihlalleri yasaktır. Turkticaret.net, sitenizin neden olduğu, ağın kararlılığını tehdit eden etkinliklerin alıcısı olduğuna karar verirse Turkticaret.net, alan adınızı DNS'inden devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

Turkticaret.net'in, tamamen kendi takdirinde olmak ve tarafınıza herhangi bir yükümlülük getirmemek üzere, herhangi bir alan adının tescilini kabul etmeyi reddedebileceğini kabul edersiniz Turkticaret.net aynı zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olmak ve size karşı hiçbir yükümlülük almamak üzere kaydın gerçekleşmesini takip eden ilk otuz (30) gün içinde herhangi bir alan adının kaydını silebilir.

Turkticaret.net, bir kaydı reddeder veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde mevcut bir kaydı silerse, iptal edilen veya reddedilen kayıtla bağlantılı olarak Turkticaret.net için ödenen tüm ücretler için bir para iadesi alacaksınız. Turkticaret.net, spam veya ahlaki açıdan sakıncalı etkinliklerle ilişkili olarak kullanılan bir alan adının kaydını silerse para iadesi yapılmayacaktır.

10. ALAN ADI EKLENTİLERİ

Kurumsal Kayıt:Kurumsal kayıt; faks numaranız, sokak adresiniz ve çalışma saatleriniz de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın alan adınızın temeli olan işletme hakkında ek bilgiler göstermenize olanak tanır.

Süre Sonu Eşitleme.  Süre sonu eşitleme hizmetinin yalnızca .com ve .net alan adlarının süre sonlarını eşitlemek için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Bu hizmet Kayıt Kuruluşu BLOKESİNDE, Kayıt Sorumlusu BLOKESİNDE veya Transfer bekleme durumda olan alan adlarını eşitlemek için kullanılamaz. Hizmetin Alan adlarınızın süre sonunu yalnızca en az bir (1) ay öne ve en fazla on (10) yıl ileri ve yalnızca en fazla on iki (12) aylık bir dönem için kullanılabileceğini kabul edersiniz. Hizmet ile alan adları eşitlendiğinde yeni süre sonu tarihi iptal edilemez. Hizmetin kötüye kullanılmasını veya yenilemeye alternatif olarak kullanılmasını önlemek için bu hizmeti 12 aylık bir dönem içinde yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Hizmet yalnızca süre sonu geçmemiş olan alan adlarında kullanılabilir. Süre sonunu tekrar değiştirmek için öncelikle alan adını yenilemeniz gerekir.  Hizmetin yalnızca kayıt şirketinin biz olduğumuz alan adlarını eşitlemek için kullanılabileceğini anlar ve kabul edersiniz. Bizimle kaydedilmeyen alan adlarının Hizmetten faydalanabilmek için transfer edilmesi gerekir.

Alan adı avcısı.  Süresi dolan bir alan adının öncelikle on iki (12) günlük bir yetkisiz kullanım süresine, ardından da ICANN tarafından zorunlu kılınan,ödeme ile kurtarma amaçlı otuz (30) günlük yetkisiz kullanım süresine tabi olacağını kabul edersiniz. Bu süre içinde mevcut alan adı kayıt sorumlusu alan adını yenileyebilir ve sahipliği sürdürebilir. Ön siparişinizin, alan adını edinmenizle sonuçlanacağını garanti etmez ve dilediğimiz zaman herhangi bir nedenle (a) ek ön siparişleri reddetme veya (b) mevcut ön siparişleri iptal etme hakkımızı açıkça saklı tutarız. Ön siparişiniz reddedilirse veya iptal edilirse, bu alan adı ön siparişi için ödenen ücretleri hemen iade edeceğimizi kabul ederiz.

Ayrıca alan adı, satın alma için uygun hale gelmeden önce bir havuz sürecine tabi tutulabilir. Bizim ve alan adı kayıt kuruluşu bağlı şirketlerimizin ön sipariş dahil hizmetlerimizi kullanabileceğini anlarsınız.  Bu nedenle; alan adı, farklı bir alan adı kayıt kuruluşuna kayıtlı olabilir ancak Turkticaret.net hesabınızdan yönetilebilir.  Hizmetler'i kullanarak diğer işlemlerin yanı sıra aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebileceksiniz:

 1. .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI üst düzey alan adları kapsamında herhangi bir alan adının ön siparişi. Bir alan adının ön siparişi, en fazla bir yıllık alan adı kaydı fiyatını içerir. Herhangi bir alan adı için başarıyla ön sipariş verdiğiniz takdirde  Alan Adı Kaydı ve referans olarak bu Sözleşme'ye dahil edilen ilgili sözleşmelerin koşul ve şartlarına tabi olursunuz.
 2. Alan adı edinene kadar ön siparişinizi değiştirin. Başarılı bir şekilde bir alan adı edinene kadar krediyi farklı bir alan adına geçirme olanağına sahip olursunuz. Üç (3) yıl sonra kredi kullanılmıyorsa krediyi kaldırma hakkımızı saklı tutarız.
 3. Kaydetmek istediğiniz süresi dolan alan adı listesinden alan adı seçin. Ön sipariş vermek istediğiniz her alan adına yukarıdaki (i) alt bölümünde belirtildiği üzere bir yıla kadar alan adı kayıt ücreti dahil olacaktır.
 4. Şu anda kayıtlı olan alan adlarınızı, alan adı kayıt kuruluşundaki, durumdaki, sona erme tarihindeki veya ad sunucularındaki değişiklikler için ek ücret ödemeden izleyin.
 5. Alan adı kayıt kuruluşundan bağımsız olarak, o anda kayıtlı olan herhangi bir alan adını, durum değişiklikleri geçmişinin izlenmesi ve birden fazla e-posta bildirimi adresinin belirlenmesi için izlemenize olanak tanıyan Alan Adı Uyarısı Profesyonel Sürüm veya izleme hizmetine abonelik.

Premium Alan Adları.

1. Hizmet Tanımı.  Premium Alan Adı hizmeti (“Hizmet”) kayıtlı olan alan adlarının satılmasını ve alınmasını kolaylaştırmak için sunulmuş olan bir hizmettir. Biz yetki ve işlem kolaylaştırma süreci sunarız. Açık artırmacı veya emanetçi kurumu değiliz. Web sitesinde yer alan tüm alan adlarının sahibi değiliz. Bu nedenle, listedeki alan adlarının kalitesi, güvenliği ve yasal olma durumu üzerinde hiçbir denetimimiz yoktur. Listedeki alan adları herhangi bir zamanda satıcı tarafından veya bizim tarafımızdan kaldırılabilir.  Üçüncü taraflara ödeme yapmanıza ve onlardan ödeme almanıza yardımcı olmak için işlem kolaylaştırıcı bir adım olarak çalışırız.  Emanetçi kurumu değiliz, sizin yönlendirmenize ve sizin adınıza işlem yapmamızı gerektiren Hizmetlerimizi kullanma taleplerinize bağlı olarak aracı kurumunuz olarak çalışırız. Paranızı işletme masrafları veya diğer kurumsal amaçlarla kullanmaz ve iflas ya da herhangi bir başka durumda parayı sahiplerine iade etmeyiz. Bir banka olmadığımızı ve Hizmet'in bankacılık değil ödeme işleme hizmeti olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca paranız için bir kayyum, mutemet veya emanetçi olmadığımızı da kabul edersiniz.  Alan adının bize kayıtlı olduğu tüm işlemlerde, Hizmet üzerinden satın alınan alan adları, sahipliğin değiştiği tarihten itibaren atmış (60) gün boyunca bizden başka bir kayıt kuruluşuna transfer edilemez.

Transfer Doğrulama Transfer doğrulama hizmeti, alan adınızı güvende tutmayı sağlamanıza yardımcı olmak için sağlanır. Hizmeti kullanmayı seçerek, burada açıklandığı şekilde her bir isteği doğrulamadığınız sürece bize, alan adınızın başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edilmesi ve alan adınızın başka bir hesaba taşınması yönündeki tüm girişimleri reddetmesi için açık ve kasıtlı bir istekte bulunuyorsunuz. Alan adı transfer doğrulamaları için bize bir ilgili kişi adı, telefon numarası ve PIN kodu sağlarsınız. Hesabınızdaki bir alan adı için bir alan adı transferi istendiğinde sizinle bildirmiş olduğunuz iletişim kanallarından biri üzerinden irtibata geçeriz. Transfer istediğinin alınmasından sonraki yetmiş iki (72) saat içinde Size ulaşamazsak ve/veya geri dönüş alamaz isek transfer reddedilir. Doğru PIN kodunu sağlamazsanız transfer reddedilir. Hesap değişikliği isteği aldığımızda değişiklik isteğini doğrulamak için bildirmiş olduğunuz iletişim kanallarından biri üzerinden irtibata geçeriz.. Değişiklik isteğinin alınmasından sonraki yetmiş iki (72) saat içinde size ulaşamazsak ve/veya geri dönüş alamaz isek değişiklik reddedilir. Doğru PIN kodunu sağlamazsanız değişiklik reddedilir. Hizmetlerin kullanılabilirliği, bu Sözleşme'nin şartlarına ve koşullarına, politikalarımızın ve prosedürlerimizin her birine tabidir. Bu Sözleşme'nin süresi boyunca, günde yirmi dört (24) saat ve haftada yedi (7) gün olmak üzere Hizmetler'in belirli bölümlerini, normal iş saatlerinde de hizmetin diğer bölümlerini sağlamak için ticari açıdan makul ölçüde çaba göstereceğiz. Hizmetler'e, zaman zaman aşağıdakiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın herhangi bir nedenle erişilemeyebileceğini ve Hizmetler'in bu nedenlerle çalışmayabileceğini kabul ve beyan edersiniz: (i) donanım arızaları; (ii) zaman zaman uygulayabileceğimiz düzenli bakım prosedürleri veya onarımlar ya da (iii) telekomünikasyonda veya dijital iletim bağlantılarında kesinti veya arıza, kötü amaçlı ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı ve diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın makul kontrolümüz dışında olan ve makul olarak tarafımızdan öngörülemeyecek nedenler. Hizmetlerin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde denetimimizin olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Total/Premium DNS.  Total DNS, DNS'nizi yönetmenize, web sitenizi ve web tabanlı uygulamalarınızı kullanılabilir halde tutmanıza ve güvenilir şekilde işlev göstermelerini sağlamanıza olanak tanıyan eksiksiz bir Alan Adı Sistemi (DNS) aracıdır.  Hizmet “olduğu gibi” ve “tüm hataları ile” sunulur ve bununla ilgili hiçbir yükümlülük veya sorumluluk yüklenmeyiz.

Ayrıca aşağıdakilerden hiçbiri ile ilgili olarak sorumluluğumuzun veya yükümlülüğümüzün olmadığını özellikle kabul ve beyan edersiniz:

 1. Zaman zaman yapabileceğimiz Turkticaret.net Genel Ad Sunucusu Yapısı  (aşağıda tanımlanmıştır) periyodik bakımları, onarımları veya parça değişimleri nedeniyle gerçekleşen hizmet kesintileri;
 2. Özel komut dosyası kullanma, kodlama, programlama veya yapılandırmalardan kaynaklanan hizmet kesintileri;
 3. Üçüncü taraf uygulamalarını yüklemenizden kaynaklanan hizmet kesintileri;
 4. Ziyaretçilerin web sitenize erişmesini engellemeyen ancak yalnızca dosya transferi protokolü (“FTP”) ve e-posta gibi sistemler aracılığıyla yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın web sitenizde değişiklik yapabilmenizi etkileyen hizmet kesintileri veya
 5. Elektrik kesintileri, telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantısı kesintisi veya arızası, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı veya diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın makul kontrolümüz dışında gerçekleşen veya tarafımızdan makul olarak öngörülemeyecek hizmet kesintileri.

İstisnalar.  Hizmet Çalışma Süresi Garantisi amaçlarıyla aşağıdaki olaylara bağlı kapalı kalma süresi, Kesinti olarak değerlendirilmeyecektir:

 1. Müşterinin yirmi dört (24) saat önceden bilgilendirildiği ve Genel Ad Sunucusu Altyapısı'nda yapılan bakımlar olarak tanımlanan “Düzenli ve Planlı Bakım” nedeniyle oluşan hizmet kesintileri.  Düzenli ve Planlı Bakımlarla ilgili e-posta bildirimleri müşterinin kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir;
 2. Özel komut dosyası kullanma, kodlama, programlama veya yapılandırmalardan kaynaklanan hizmet kesintileri;
 3. Üçüncü taraf uygulamalarını yüklemenizden kaynaklanan hizmet kesintileri;
 4. Ziyaretçilerin web sitenize erişmesini engellemeyen ancak yalnızca dosya transferi protokolü (“FTP”) ve e-posta gibi sistemler aracılığıyla yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın web sitenizde değişiklik yapabilmenizi etkileyen hizmet kesintileri veya
 5. Elektrik kesintileri, telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantısı kesintisi veya arızası, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı veya diğer arızalar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın makul kontrolümüz dışında gerçekleşen veya tarafımızdan makul olarak öngörülemeyecek hizmet kesintileri.

Yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak bir olayın Kesinti olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirleriz.

Telafiler.  Hizmet Çalışma Süresi Garantisi amaçlarıyla müşteri bir Kesinti'nin farkına varırsa müşteri, Kesinti'nin başlamasından itibaren beş (5) gün içinde teknik destek hizmetlerimize çağrı açabilir.

Taraflardan birinin, bu Sözleşme kapsamındaki somut yükümlülüklerini Mücbir Sebep ile yerine getirememesi durumunda, bu yükümlülükler Mücbir Sebep durumu devam ettiği sürece, Mücbir Sebep'in mümkün olan en kısa sürede giderilmesi koşuluyla askıya alınır. “Mücbir Sebep”; doğal afetler, yangın veya sel, savaş, terör, devlet düzenlemeleri, bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinin ardından çıkarılan veya uygulanan politikalar ve işlemler ya da iş, telekomünikasyon veya diğer hizmetlerde kesinti ya da azalma da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bir tarafın makul kontrolü dışında gerçekleşen herhangi bir olaydır.

12. ÖN KAYITLAR

Bir alan adının ön kaydı için başvuru gönderirseniz, Turkticaret.net; adın sizin için güvence altına alınacağı veya güvence altına alınırsa alan adına hemen erişebileceğiniz garantisini vermez.  Turkticaret.net, ön kayıt hizmetleri için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanabilir.

13. .BIZ KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

RDRP, bir alan adının iş veya ticaret amacıyla kullanılmadığı iddialarının ICANN tarafından yetkilendirilmiş bir sağlayıcı aracılığıyla ayrı ayrı değerlendirilmesinin bağlı olduğu şartları belirlemektedir. Kayıt Operatörü, belirli bir alan adının özellikle iş veya ticaret amaçlarıyla kullanılıp kullanılmadığını veya alan adının SUDRP veya UDRP süreçlerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını incelemez, izlemez veya diğer türlü doğrulamaz.

Bir Yıllık Kayıt.  Bir .BIZ alan adına kaydoluyorsanız ve bir yıllık kayıtlar için geçerli özel fiyatlandırmadan yararlanmayı seçerseniz, bize yenilemek istemediğinizi bildirmediğiniz sürece ilk yılın sonunda kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alarak alan adınızı ek bir yıllık süreyle yenileriz. Alan adınızın süresinin dolma tarihinden önce size bildirim gönderilir ve bir yıllık yenilemeyi kabul etme veya reddetme fırsatı sunulur. Bir yıllık .BIZ alan adınızı ikinci bir yıl için yenilememeye karar vermeniz durumunda alan adı kaydınız otomatik olarak bize geçer ve bu alan adının kaydına ilişkin tüm haklarını kazanırız. İlk yıl içinde .BIZ alan adınızı silmeniz veya transfer etmeniz durumunda sizden ikinci yılın yenileme ücretlerinin otomatik olarak alınacağını kabul etmiş olursunuz.

14. .INFO KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Bir Yıllık Kayıt.  Bir .INFO alan adına kaydoluyorsanız ve bir yıllık kayıtlar için geçerli özel fiyatlandırmadan yararlanmayı seçerseniz, bize yenilemek istemediğinizi bildirmediğiniz sürece ilk yılın sonunda kayıtlı Ödeme Yönteminizden ödeme alarak alan adınızı ek bir yıllık süreyle yenileriz. Alan adınızın süresinin dolma tarihinden önce size bildirim gönderilir ve bir yıllık yenilemeyi kabul etme veya reddetme fırsatı sunulur. Bir yıllık .INFO alan adınızı ikinci bir yıl için yenilememeye karar vermeniz durumunda alan adı kaydınız otomatik olarak bize geçer ve bu alan adının kaydına ilişkin tüm haklarını kazanırız. İlk yıl içinde .INFO alan adınızı silmeniz veya transfer etmeniz durumunda sizden ikinci yılın yenileme ücretlerinin otomatik olarak alınacağını kabul etmiş olursunuz.

15. .MOBI KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Instant Mobilizer. Bu Sözleşme ile, belirtilen koşul ve şartlara uymanız koşuluyla Instant Mobilizer hizmetini (“Hizmet”) kullanmak için size kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, atanamaz, alt lisansı verilemez bir lisans verilir. Hizmet'in tamamını veya bir parçasını herhangi bir şekilde değiştirmeyecek, düzenlemeyecek, uyarlamayacak veya çevirmeyeceksiniz. Hizmet'e bağlı olarak türev çalışmaları oluşturamazsınız. Hizmeti kullanma hakkını herhangi bir üçüncü tarafa kiralayamaz, uzun süreliğine kiraya veremez, elden çıkaramaz, yenileyemez veya transfer edemezsiniz.  Hizmet'i kullanımınız nedeniyle aldığınız trafiğin, diğer son kullanıcılar için Hizmet'in sağlanmasını riske atacak kadar yoğun olması durumunda biz ve lisans verenlerimiz kendi takdirimize bağlı olarak Hizmet'i kullanımınızı kalıcı veya geçici olarak iptal edebiliriz. Şüpheye mahal vermemek adına, Sizin tarafınızdan oluşturulan trafik yoğunluğu, günlük iki bin (2000) sayfayı geçmemelidir.  "dotMobi'den Instant Mobilizer" metninin veya eş değerinin, sitenizin altbilgisine yerleştirileceğini kabul ve beyan edersiniz.  Hizmet'in sağlandığı bir dotMobi alan adının başka bir alan adı kayıt kuruluşuna transfer edilmesi durumunda Hizmet, söz konusu dotMobi alan adında kesilecek ve Hizmet, yeni alan adı kayıt kuruluşu tarafından sunulmuyorsa yeniden yüklenmeyecektir.

16. .NAME KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Savunma Amaçlı Kayıt.  Savunma Amaçlı Kayıt, ticari markaların ve hizmet markalarının korunması için tasarlanmış bir kayıttır ve bir üçüncü tarafın, bir ticari markanın bir türevini veya aynısını kaydetmesinin engellenmesi için verilebilir. Kaydolmak istediğiniz ad Savunma Amaçlı Kayıt kapsamındaysa üç (3) seçeneğiniz mevcuttur: (i) Adın bir türevine kaydolabilirsiniz, (ii)  Savunma Amaçlı Kayıt'a itiraz edebilirsiniz veya (iii) Savunma Amaçlı Kayıt'tan İzin isteyebilirsiniz. GNR Whois veritabanında listelenen Savunma Amaçlı Kayıt Sorumlusu'na başvurarak .NAME alan adına kaydolmak için İzin isteyebilirsiniz. Savunma Amaçlı Kayıt Sorumlusu izin verirse, izin verdiğini yazılı olarak onaylamalıdır. Savunma Amaçlı Kayıt Sorumlusu izin vermezse ERDRP kapsamında Savunma Amaçlı Kayıt'a itiraz etmek isteyebilirsiniz.

Spam faaliyetlerinde bulunmak için .NAME E-postanızı kullanmanızı yasaklar. Tek seferde .NAME alan adınızdan en fazla beş yüz (500) ileti göndermekle sınırlandırılırsınız.

17. .REISE KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.REISE olarak kaydedilen Alan Adları ilk Kayıt tarihinden itibaren altı ay içinde seyahat konularına özel amaçlarla kullanılmalıdır, örn. bir işlev gerçekleştirmek için veya İnternet için kullanılmalıdır.

18. .SEXY KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

.SEXY alan adı ana veya üst seviye dizininden görüntülenecek şekilde, reşit olmayan biri tarafından görüntülenmeye uygun olmayan içeriklere izin vermeyeceksiniz. Netlik sağlanması amacıyla, .SEXY alan adı ana veya üst seviye dizininde görüntülenen içerikler, kullanıcı http://example.sexy veya http://www.example.sexy. konumuna giderse anında görünür olur. .SEXY Kayıtlı Ad tarafından başka bir sayfa veya alt dizinde bulunan içeriklere kısıtlama uygulanmaz.

19. ÜLKE KODU ÜST DÜZEY ALAN ADLARI

Başvurduğunuz her bir ccTLD için uygunluk gereksinimlerini karşıladığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca söz konusu ccTLD için tüm kayıt kurallarına, politikalara ve sözleşmelere tabi olmayı kabul edersiniz. Bunlar; ccTLD sağlayıcıyı tazmin etmeyi kabul etmeyi, ccTLD sağlayıcının yükümlülüğünü sınırlamayı ve anlaşmazlıkların, söz konusu ülkenin yasalarına göre çözülmesi gerekliliğini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

(A) .AU KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER 

.au Kayıtları (com.au, net.au ve org.au dahil) aşağıdaki ek şart ve koşullarla yönetilir:

auDA. auDA, .au alan adı yöneticisi .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340 anlamına gelir.  Alan Adı Kayıt Kuruluşu, yalnızca gerekli olduğu ölçüde olmak üzere, yalnızca AuDA'nın, bu Sözleşme kapsamında kendisine atfedilen haklardan ve güvencelerden yararlanmasını sağlamak amacıyla auDA'nın aracısı görevi görür.

auDA Published Policy.  auDA Yayınnlanan Politikaları, auDA tarafından belirlenen ve zaman zaman  https://www.auda.org.au adresinde yayınlanan belirtimler ve politikalar anlamına gelir.  Bu Sözleşmenin parçası olarak düşünerek, tüm auDA Yayınlanan Politikalarına uymalısınız. auDA Tarafından Yayınlanan Politika ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda bu tutarsızlık ölçüsünde, auDA Tarafından Yayınlanan Politika öncelik kazanır.  auDA Yayınlanan Politikaları: (1) tüm alan adları için geçerli olan zorunlu koşulların ve şartların mevcut olduğunu; (2) lisansların ve bu koşulların ve şartların bu Sözleşmeye dahil edilerek onun bir parçası haline geldiğini, (3) .au Anlaşmazlık Çözümü Politikası'na tabi olduğunuzu ve uymanız gerektiğini ve (4) auDA'nın bir .au alan adının kaydını silebileceğini veya iptal edebileceğini kabul edersiniz.

auDA’nun Yükümlülükleri ve Tazminat.  Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, auDA, auDA'nın, çalışanlarının, aracılarının veya yüklenicilerinin davranışı veya ihmali kaynaklı veya bunların bir sonucu olarak veya bunlarla bağlantılı olarak Kayıt Sorumlusunun zarar görebileceği her türlü doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, cezai veya emsal teşkil eden kayıp veya zarara karşı (kullanım kaybı, kâr kaybı, kullanıcı verilerinin bozulması, işlerin yarıda kesilmesi veya dolaylı masraflar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yükümlü olmayacaktır. Kayıt Sorumlusu auDA'yı, çalışanlarını, aracılarını ve yüklenicilerini, Kayıt Sorumlusunun .au alan adını kaydı veya kullanımıyla ilgili veya bağlantılı her türlü hak talebi veya yükümlülük için tazmin etmeyi ve korumayı kabul eder. Bu belgede yer alan hiçbir hüküm, Ticaret Uygulamaları Kanunu 1974'ün işleyişini hariç tutmayı amaçlamamaktadır.

(B) .CA KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

CIRA'nın Alan Adı Sahibi Sözleşmesi'ne taraf olmadığınız ve tabi olmayı kabul etmediğiniz sürece, seçilen alan adınızın kaydının CIRA'ya ilk başvurunuzda geçerli olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

CIRA Onaylı Kayıt Kuruluşu.  Alan adı kayıt kuruluşunun artık CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olmaması, CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak sertifikasının askıya alınması veya feshedilmesi ya da CIRA ile Alan Adı Kayıt Kuruluşu arasındaki Alan Adı Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi'nin feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda alan adı kayıt kuruluşu bunu size vakit kaybetmeden bildirecektir. CIRA; bu askıya alma, fesih veya süre dolma durumu ile ilgili web sitesinde bildirim yayınlayabilir ve CIRA, uygun gördüğü takdirde söz konusu kayıt sorumlularına bildirimde bulunabilir. Alan adı kayıt kuruluşunun artık CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olmaması, CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak sertifikasının askıya alınması veya feshedilmesi ya da CIRA ile Alan Adı Kayıt Kuruluşu arasındaki Alan Adı Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi'nin feshedilmesi veya süresinin dolması durumunda, size CIRA'nın o zaman geçerli olan Kayıt PRP'sine uygun şekilde (i) Alan Adı Kayıt Kuruluşu veya (ii) CIRA tarafından daha erken gönderilen bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzu yeni bir CIRA Sertifikalı Alan Adı Kayıt Kuruluşu'na geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır ancak alan adı kayıtlarınızdan herhangi birinin süresi, söz konusu bildirimin alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde dolacak şekilde planlandıysa yeni bir CIRA sertifikalı alan adı kayıt kuruluşuna kaydolmak ve söz konusu alan adı kayıtlarını Kayıt PRP'sine uygun şekilde yenilemek için kayıtların yıldönümü tarihinden itibaren otuz (30) günlük süreniz mevcuttur.

Ücretlerin ödenmesinde kullanılacak CIRA Mevduat Hesabı'nda, alan adı kayıt kuruluşu tarafından ödenen paranın yetersiz olması durumunda CIRA'nın kendi takdirine bağlı olarak alan adı kayıt kuruluşundan alan adı kayıt başvurularını kabul etmeyi durdurabileceğini, alan adı kayıt kuruluşu tarafından istenen alan adı kayıtlarını, transferleri, yenilemeleri, değişiklikleri ve iptal işlemlerini yerine getirmeyi durdurabileceğini ve alan adı kayıt kuruluşu tarafından istenen ve ödemesi tam olarak yapılmamış faturalandırılan diğer işlemleri gerçekleştirmeyi durdurabileceğini ve CIRA'nın, CIRA ile Alan Adı Kayıt Kuruluşu arasındaki Alan Adı Kayıt Kuruluşu Sözleşmesi'ni feshedebileceğini kabul ve beyan edersiniz.

.CA ASCII ve IDN alan adı değişkenleri tek bir alan adı kayıt sahibi için paket haline getirilir ve ayrılır.  Alan adı sahiplerinin, tüm değişkenleri bir pakete kaydetmesi gerekmez ancak tüm kayıtlı değişkenlerin tek bir alan adı kayıt kuruluşunda kaydedilip yönetilmesi gerekir. Kayıtlı her değişkenden kayıt ücreti alınır.  Ayrıca bir pakete birden fazla .CA alan adı (ASCII ve IDN) değişkeni kaydederken alan adı sahibi bilgileriniz aynı olmalıdır.  Değişkenler başka alan adı kayıt kuruluşlarına kayıtlıysa veya alan adı sahibi bilgileri eşleşmiyorsa bu, "kullanılamayan" bir arama sonucuna, kaydın gecikmesine veya başarısız olmasına neden olabilir. Bilgiler eşleşmiyorsa doğrulama gerekir; bu işlem, yedi iş gününe kadar sürebilir ve alan adının kullanılabilirliğini geciktirebilir.

(C) .CN KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER 

.CN kısıtlı bir TLD uzantısıdır – başvurular ve alan adı kontrolü hem de Çin Halk Cumhuriyeti tarafından gerçek ad doğrulamasına tabi tutulur.  Bu nedenle .CN kayıtları aşağıdaki ek şartlara tabidir:

Doğrulama, Kayıt ve Aktivasyon.  Bir alan adının Çin hükümeti tarafından kaydedilmesine izin verilmiyorsa, bizim tarafımızdan izin verilmediği belirlenmişse, Kayıt Operatörü ve/veya bu tür hizmetler için kullanılan 3. taraf sağlayıcıdan yararlanılmışsa (iki tarafın da takdir yetkisine bağlı olmak üzere), kayıt başvurusu başarılı olmaz .  Böyle bir durumda alan adı silinir ve aşağıda açıklanan para iadesi hakkından yararlanabilirsiniz.

İzin verilirse, Kayıt işlemi devam edebilir ancak biz ve Kayıt Kuruluşu tarafından istenen geçerli belgeleri (kayıt işlemi sırasında açıklanan işlemler ile) iletmediğiniz durumda, .CN alan adı etkin hale getirilmeyebilir (örneğin İnternet üzerinde kullanılamaz).  aşağıda doğrulama için kabul edilen belge formları sıralanmıştır:

·         Çin: Oturma belgesi, geçici oturma belgesi, iş yeri ruhsatı veya kuruluş kodu belgesi

·         Hong Kong/Makau: Oturma belgesi, ehliyet, pasaport veya iş yeri ruhsatı

·         Singapur: Ehliyet, pasaport veya iş yeri ruhsatı

·         Tayvan: Oturma belgesi, ehliyet veya iş yeri ruhsatı

·         Diğer Ülkeler/Bölgeler: Ehilyet veya pasaport

Bize iletilen belgeler, yalnızca gerçek ad doğrulama amaçları ile bizim tarafımızdan kullanılır ve Kayıt Kuruluşu ile paylaşılır ve Gizlilik Politikamıza tabidir.  .CN uzantılı bir alan adını kaydettirerek, verilerinizin ABD’de bulunan sunucularda veya Çin Halk Cumhuriyeti dışında yer alan sunucularda saklanabileceğini açıkça kabul edersiniz.

Para İadeleri.  .CN Kayıtları için para iadelerine yalnızca (i) geçerli alan adının kaydına Çin hükümeti izin vermiyorsa; veya (ii) Kaydı takip eden ilk 5 (beş) gün içinde herhangi bir neden belirterek iptal etme isteğinizi bize bildirirseniz (Çin hükümeti tarafından izin veriliyorsa) izin verilir.  Herhangi bir şüphenin giderilmesi amacıyla, para iadeleri Kayıt tarihini takip eden ilk 5 (beş) günü geçen tarihlerde hiçbir koşul altında gerçekleştirilemez ve buna gerçek ad doğrulamasının başarılı olmadığı veya Çin hükümetinin Kayıt sonrasında alan adının kaydedilmemesi gerektiğine karar vermesi (ve silmemezi istemesi) dahildir.

(D) .JP KAYITLARINA ÖZEL HÜKÜMLER

Kayıt Kısıtlamaları.  Japonya'da bir ev veya iş adresinizin bulunduğunu beyan ve garanti edersiniz. Belirli alan adlarının ayrılmış olduğunu ve yalnızca belirli tarafların kaydedebileceğini kabul edersiniz. Bunlar, şu alan adlarını içerir: (i) ICANN tarafından belirlenen ccTLD'ler harici TLD'ler; (ii) büyükşehir, il ve belediye etiketleri olarak tanımlanmış olan coğrafi türdeki .JP alan adları; (iii) birinci ve ikinci düzey eğitim kuruluşlarının adları; (iv) internet yönetimiyle ilgili kuruluşların adları;

Yardıma ihtiyacınız mı var? Müşteri destek ekibimizi arayın:     0 850 224 86 40
+ Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
+ Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?