Marka Girişimcilik

Marka Tescil Başvuruları Neden Reddedilir?

Marka tescil başvurularının reddedilme nedenleri genel olarak marka araştırma işlemlerinin detaylı yapılmamasından kaynaklıdır. Yani marka başvurusu yapılmadan önce detaylı bir şekilde marka sorgulama işleminin yapılmaması marka red sonucunu doğurabilir.  Marka tescil başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Başvurusu yapılacak olan markanın mutlak red nedenleri yönünden en iyi şekilde değerlendirilip, araştırılmalıdır. Başvuru Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır ve Türk Patent Enstitüsü tarafından mevcut markalara benzerlik durumları incelenir. Marka tescil kararının da onay mercii TPE’dir. Detaylı bir marka sorgulama için alanında uzman marka uzmanlarımızdan yararlanın.

Marka Tescil Başvuruları Neden Reddedilir

Marka Tesciline Engel Olan Sebepler Nelerdir?

Marka tescil işleminin tescillenip tescillenmemesi konusundaki karar merciinin Türk Patent Kurumu olduğunu belirtmiştik. Türk Patent Kurumu’nun belirlediği çerçevelere göre tescillenir. Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra TPE uzmanları 3 aylık bir sürede markanın tescil edilip/edilemeyeceği inceler. Bu incelemeler sonucunda ilgili markanın tam red ya da kısmi red olması ile sonuçlanır. Marka kısmi red kararı için bir örnek vermek gerekirse; bir marka ismi örneğin 3. sınıfta bir emtiayı tescilledi. Aynı markayı almak isteyen farklı biri 3. sınıfın tüm emtialarını tescillemek istediğinde markasına kısmi red kararı gelir. Çünkü ilgili marka 3. sınıfın alt emtiasında tescillenmiştir.

Markalara gelen red kararlarına marka vekilleri aracılığıyla karşı görüş yazılabilir. Redlere yapılan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda incelenmektedir. Bu kurul birçok marka uzmanından oluşur ve red kararı bozulabilir ya da tekrar kabul edilebilir. Marka tesciline engel olan sebepler  mutlak red nedenleri ve nispi red nedenleri olarak 2 başlık altında incelenebilir.

Mutlak Red Nedenleri

Marka tescilinde mutlak red nedenleri Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen marka tescilini mutlak olarak engelleyen nedenlerdir. Mutlak red nedenleri öncelikle marka

Mutlak red nedenleri, markanın tescili aşamasında Türk Patent Enstitüsü tarafından re’sen gözetilir. Markanın tescilini mutlak olarak engelleyen tahididi nedenlerdir. Marka olarak seçilen işaretin, niteliğinden kaynaklı olan itirazlardır. Bu sebeple bu itirazdan feragat edilemez.

  • Ayırt edici niteliğe sahip olmayan simgeler
  • Aynı türde olup daha önceden tescil edilen simge ve görüntü
  • Dini imgeler belirtilen semboller
  • Genel ahlaka aykırı olan semboller

Yukarıdakiler vb sebepler marka tescilinde mutlak red nedenleri arasında yer almaktadır.

Nispi Red Nedenleri

Mutlak red nedenleri ile nispi red nedenleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.
Nispi red nedenlerinde genel kapsamda bakıldığında 3. şahısların haklarından oluşmaktadır. Bir işaretin üzerinde başka şahsın/firmanın herhangi bir nedene dayalı bir hakkı varsa bu durum başvurunun reddine sebeptir. Öncelik hakkı bulunan 3. şahıslar öncelik hakkını öne sürerek itiraz edip marka tesciline de engel olabilir.
Marka tescil başvurusu yapmadan önce detaylı araştırma işlemi için tecrübeli marka uzmanlarımızdan destek alın.
Diğer makalelerimiz;