Teknoloji

EServerless Nedir? Sunucusuz Mimari Avantajları Nelerdir? 2023

EServerless işlevsel veri işleme için yenilikçi bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, işletmeler ile geliştiricilerin veri işleme ihtiyaçlarının daha etkili ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi için yeni çözüm arayışlarına girmelerine neden olmuştur. Bulut mimarisi bu ihtiyaçları karşılamada büyük bir rol oynamıştır. Ancak geleneksel bulut tabanlı hizmetler bile bazen beklenmedik gecikmeler ya da maliyet artışları ile sonuçlanabilmektedir. İşte tam da bu noktada, “EServerless” olarak adlandırılan bu yenilikçi yaklaşım devreye girmiştir. EServerless, geleneksel serverless yaklaşımını temel alarak, veri işleme süreçlerinde daha fazla kontrol ve özelleştirme imkanı sunan bir çözüm sunar.

EServerless Avantajları Nelerdir?

EServerless kavramı, “Elastic Serverless” ifadesinden gelmektedir. Esas  amacı da bulut tabanlı veri işleme süreçlerinde esneklik ve özelleştirme ihtiyacını karşılamaktır. Geleneksel serverless yaklaşımında, işlevler (functions) parçalara ayrılır ve bu parçalar ayrı ayrı çalıştırılarak veri işleme gerçekleştirilir. Bu parçalanma da hızlı başlatma süreleri ve otomatik ölçeklendirme konusunda avantajlar sağlar. Ancak, bazı durumlarda veri işleme süreçleri daha karmaşık ve özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirebilir. İşte bu noktada da EServerless devreye girer.

EServerless, geleneksel serverless yaklaşımını genişleterek, geliştiricilere işlevlerin çalışma ortamlarını daha detaylı bir şekilde yapılandırma ve özelleştirme olanağı sunar. Bu sayede de işlevler daha spesifik hale getirilebilir. Örneğin, işlevin ihtiyaç duyduğu kaynakların (bellek, CPU, disk alanı gibi) daha hassas bir şekilde belirlenmesi sağlanabilir. Aynı zamanda, geliştiriciler işlevlerin çalıştığı altta yatan altyapıyı daha iyi kontrol edebilir, böylece performansı optimize edebilir ve gereksiz maliyetleri azaltabilir.

EServerless Nedir  Sunucusuz Mimari Avantajları Nelerdir?

EServerless’ın diğer bir önemli özelliği, dinamik ölçeklendirme yeteneklerini geliştirmesidir. Geleneksel serverless yaklaşımında, ölçeklendirme genellikle otomatik olarak gerçekleşir ve işlevlerin yüküne göre ayarlanır. Ancak bazı durumlarda beklenmedik yük artış ya da azalışları olabilir. EServerless, bu durumlara daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek için daha hassas ölçeklendirme politikaları oluşturmayı sağlar. Böylece, kaynak israfı minimize edilirken performans da en üst düzeye çıkarılabilir.

Geleneksel serverless yaklaşımında, işlevler arasındaki iletişim genellikle belirli protokollere ve yapılandırmalara tabidir. EServerless ise daha esnek bir iletişim modeli sunar. İşlevler, ihtiyaçlarına göre farklı iletişim protokolleri kullanabilir ve bu protokolleri dinamik olarak değiştirebilir. Bu da daha karmaşık veri işleme senaryolarının daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Sonuç olarak, EServerless geleneksel serverless yaklaşımının sınırlamalarını aşarak, veri işleme süreçlerinde daha fazla kontrol, esneklik ve özelleştirme imkanı sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler, işlevlerin çalışma ortamlarını daha detaylı bir şekilde yapılandırabilir, ölçeklendirme politikalarını daha hassas bir şekilde yönetebilir ve daha esnek iletişim modelleri kullanabilirler. Bu da veri işleme süreçlerinin daha verimli, hızlı ve maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. EServerless, gelecekte veri işleme alanında daha büyük bir rol oynamaya aday gibi görünüyor ve işletmelerin veri işleme ihtiyaçlarını daha iyi karşılamalarına yardımcı olabilecek potansiyele sahip bir teknolojidir.

Serverless (Sunucusuz) Uygulamaların Bileşenleri Nelerdir?

Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim, yazılım geliştirme yöntemlerini de etkilemiş, bu alanda çeşitli yeni yaklaşımlar ve araçlar ortaya çıkmıştır. Bu yeni yaklaşımlardan biri de “Serverless” veya “Sunucusuz” uygulama geliştirmedir. Sunucusuz uygulamalar, geleneksel sunucu tabanlı yaklaşımlardan farklı olarak, daha hızlı, ölçeklenebilir ve maliyet-etkin çözümler sunmaktadır. Peki sunucusuz mimari bileşenleri nelerdir? Altta maddeleyerek bu bileşenleri anlatalım;

  1. Fonksiyonlar (Functions): Sunucusuz uygulamaların temel yapı taşları olan fonksiyonlar, kodun belirli bir işlevi yerine getiren küçük parçalarıdır. Bu fonksiyonlar, gelen isteklere yanıt vermek veya belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının kaydolma işlemi, bir e-posta gönderme işlemi veya veri tabanı sorguları gibi görevler, ayrı ayrı fonksiyonlar olarak yazılabilir.
  2. Olay Tetikleyiciler (Event Triggers): Sunucusuz uygulamalar, genellikle olaylara tepki verir ve bu olaylarla tetiklenir. Bu olaylar, farklı kaynaklardan gelebilir: HTTP istekleri, zamanlayıcılar, veri tabanı güncellemeleri, dosya yüklemeleri gibi. Olay tetikleyiciler, belirli bir fonksiyonun hangi olaya tepki vereceğini belirtir ve uygulamanın otomatik olarak çalışmasını sağlar.
  3. Bileşenlerin Yönetimi ve Orkestrasyonu: Sunucusuz uygulamalar genellikle birden fazla fonksiyonun bir araya gelerek işlevselliği sağladığı mikroservis tabanlı uygulamalar olarak tasarlanır. Bu nedenle, farklı fonksiyonların etkileşimini yönetmek ve senaryoları yönlendirmek önemlidir. Bu işlevi gerçekleştirmek için orkestrasyon araçları ve yönetim katmanları kullanılır.
  4. Bellek Durumu (State Management): Sunucusuz uygulamalar, genellikle durumsuz (stateless) olarak tasarlanır. Ancak bazı senaryolarda, işlem süreçlerinin bir noktadan diğerine taşınması gerekebilir. Bu noktada, bellek durumu yönetimi devreye girer. Geçici bellek veya dış kaynaklar, uygulamanın durumu ve işlem geçmişi için kullanılabilir.
  5. Kod ve Paket Yönetimi: Her bir fonksiyon, belirli bir görevi yerine getiren kod parçalarıdır. Bu kodun düzgün bir şekilde yönetilmesi ve dağıtılması önemlidir. Sunucusuz uygulamalar genellikle konteynerler veya paket yönetimi araçları kullanarak kodun dağıtımını sağlar.
  6. Güvenlik ve Yetkilendirme: Sunucusuz uygulamaların güvenliği, herhangi bir uygulama geliştirme sürecinde olduğu gibi önemlidir. HTTP isteklerinin doğrulanması, yetkilendirme ve erişim denetimleri gibi güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  7. İzleme ve Günlükleme (Monitoring and Logging): Sunucusuz uygulamaların performansını değerlendirmek ve sorunları tespit etmek için izleme ve günlükleme araçları kullanılır. Her bir fonksiyonun ne kadar süreyle çalıştığı, ne kadar bellek kullandığı gibi bilgiler bu araçlar sayesinde toplanabilir.

Sonuç olarak sunucusuz mimariler, hızlı geliştirme, ölçeklenebilirlik ve maliyet-etkinlik gibi avantajlarıyla dikkat çekmetedir. Bu avantajları sağlayabilmek için sunucusuz uygulamaların temel bileşenlerini anlamak ve bu bileşenleri etkili bir şekilde kullanmak önemli noktalar arasındadır. Fonksiyonlar, olay tetikleyiciler, orkestrasyon, bellek durumu, güvenlik, izleme gibi bileşenler, sunucusuz mimarilerin başarılı bir şekilde geliştirilmesini ve işletilmesini sağlar. Bu yeni nesil yaklaşım, gelecekte yazılım geliştirme alanında daha da önem kazanmaya devam edecektir.

 

Bu içeriğimizde Eserverless nedir, avantajları nelerdir gibi konulardan bahsettik. Diğer içeriklerimizi okumak için blog sayfamızı ziyaret edebilir ve faklı konularda bilgi edinebilirsiniz.