Domain

.tr Uzantılı Alan Adı Dönemi Başlıyor

İnternet alanında hızla büyüyen ve gelişen teknolojiyle birlikte, alan adı kayıtları da büyük bir önem kazanmıştır. Trabis ile gerçekleştirilen son görüşmelerde artık direkt .tr uzantılı alan adı dönemi başlıyor! Yeni dönemin başlagıcı, var olan  com.tr, org.tr, k12.tr gibi uzantılı alan adlarının sahiplerine öncelikli olarak sunulacak. Trabis bu süreci kolaylaştırmak ve daha önce .tr uzantılı bir alan adına sahip olan kişilerin önceliklendirilmesi için 3 farklı kategori iletti. Tüm kategoriler ve detayları;

1. Kategori: Öncelikli Uzantılar (gov.tr , edu.tr, tsk.tr, bel.tr, pol.tr, k12.tr)

Bu kategori, kamu kurumları ve özel sektörün önemli kurumlarının  yer aldığı uzantılardan oluşmaktadır. gov.tr, edu.tr, tsk.tr, bel.tr, pol.tr ve k12.tr uzantılarına sahip olan kurumlar ve kişiler, .tr uzantılı alan adlarına sahip olmak için önceliklendirilecektir. Bu uzantılara sahip olanlar, a.tr alan adını tamamen ücretsiz bir şekilde domain kayıt firmaları aracılığıyla elde edebileceklerdir. a.tr alan adı için transfer kodu oluşturulup registrarlara iletilecek, registrarlar bu transfer kodunu ilgili alan adı sahibi ile paylaşacaktır. Bu kategoride a.tr alan adının farklı kurumlarda aynı olması durumunda İnternet Alan Adları Tebliği 27. maddesi esas alınarak öncelik tanınacaktır.

2. Kategori: .org.tr Alan Adı Sahipleri

Bu kategori, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer topluluk odaklı kuruluşlara ayrılmıştır. İlk kategori tamamlandıktan sonra, .org.tr alan adına sahip olan kurumlar, aynı alan adlarının .tr uzantısını belge göstererek tescil edebilecektir. Belge toplam sürecinin ardından uygun görülen taraflar için tescil işlemi başlatılacaktır.

3. Kategori: .com.tr ve Diğer Uzantılar (net.tr, gen.tr, biz.tr, tv.tr, name.tr gibi)

Bu kategori, .com.tr diğer  .tr uzantılarına sahip kişileri içermektedir. 1. ve 2. kategoriler tamamlandıktan sonra, .com.tr ve diğer .tr uzantılarına sahip olan kurumlar ve bireyler, a.tr uzantılı alan adlarını tescil edebilmesi için başvuru kodu sistemi uygulanacaktır. Kayıt kuruluşları son kullanıcı ile başvuru kodunu paylaşacaktır. Son kullanıcı bu başvuru kodu ile dilediği kayıt kuruluşundan a.tr alan adı uzantısına başvuru yapabilecektir.

Genel Tahsis

Tüm öncelikli kategoriler tamamlandıktan ve ilgili uzantılara sahip olan kurumlar ve kişiler .tr uzantılarını almış olduktan sonra, geriye kalan .tr uzantıları genel tahsis yöntemiyle dağıtılacaktır. Bu aşamada ilk gelen alır prensibi geçerli olacak ve herhangi bir belge zorunluluğu olmaksızın herkes .tr uzantılı alan adı alabilecektir.

.tr Uzantılı Alan Adı Dönemi Başlıyor 1

Neden .tr Uzantılı Alan Adı Satın Almalıyım?

  1. Yerel Kimlik ve Güvenilirlik: .tr uzantılı bir alan adı, Türkiye’ye özgü ve yerel bir kimlik oluşturmanıza yardımcı olur. Bu da ziyaretçilere ve müşterilere, işinizin Türkiye pazarında faaliyet gösterdiğine dair güven verir.
  2. Marka ve Tanıtım: .tr uzantılı bir alan adı, markanızı daha iyi tanıtmanızı sağlar. Kolayca hatırlanabilir ve akılda kalıcı bir domain, müşterilerinizin ve ziyaretçilerinizin sizi daha rahat bulmalarını sağlar.
  3. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): Yerel bir uzantı kullanmak, arama motorlarında yerel aramalarda daha üst sıralarda görünmenize yardımcı olabilir. Özellikle Türkiye’ye özgü içeriklerde ve hedef kitleye yönelik optimizasyonlarda .tr uzantılı domainler avantaj sağlayabilir.
  4. Rekabet Üstünlüğü: .tr uzantısı henüz yaygın olarak kullanılmamış bir alan adı uzantısı olduğundan, erken aşamada bu uzantıyı alarak rekabet avantajı elde edebilirsiniz. İlerleyen yıllarda .tr uzantılarının popülerliği arttıkça, siz önceden bu fırsatı değerlendirmiş olursunuz.

.tr Uzantılı Alan Adı Ücretleri

Trabis tarafından kayıt kuruluşlarına herhangi bir ücret belirtilmemiştir. Var olan kayıtlı alan adları için önceliklendirilen süreçte ve sonrasında çalışacak olan ilk gelen alır prensibi döneminde farklı ücretlendirmeler yapılacaktır. Trabis tarafından bu bilgi geldiğinde tüm kullanıcılarımız ile paylaşacağız.

Ön Sipariş Dönemi Olacak mı?

Süreç yukarıda anlattığımız gibi kategorilere ayrılmıştır ve henüz .tr alan adının fiyatı kayıt kuruluşlarına iletilmemiştir. Tüm bu süreçler tamamlandığında, ön sipariş almaya hazır duruma geldiğimizde ön sipariş dönemi başlatılabilir.