Hosting

SQL Nedir? 2024 SQL Kullanım Alanları

SQL nedir sorusuna verebileceğimiz cevaba, modern dünyada verinin önemi her geçen gün artıyor şeklinde cümleye başlayabiliriz. Veriler, şirketlerin karar alma süreçlerinden, günlük yaşamımızı kolaylaştıran uygulamalara kadar birçok alanda hayati rol oynar. Bu verileri etkili bir şekilde yönetmek ve işlemek için kullanılan en yaygın dillerden biridir. Peki, SQL nedir ve ne işe yarar? Bu blog yazısında bu sorulara yanıt bulacağız.

SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanlarını yönetmek ve manipüle etmek için kullanılan standart bir programlama dilidir. 1970’lerin başında IBM tarafından geliştirilen SQL, günümüzde birçok veritabanı yönetim sistemi (DBMS) tarafından desteklenmektedir. MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database gibi popüler veritabanı sistemleri, SQL’i temel alır.

SQL’in Temel İşlevleri

Veritabanlarıyla etkileşim kurmak için kullanılan güçlü ve esnek bir dildir. Başlıca işlevleri şunlardır:

 1. Veri Sorgulama: Veritabanından belirli verileri sorgulamak için kullanılır. Örneğin, belirli bir müşterinin siparişlerini listelemek için sorguları yazılabilir: SELECT * FROM Orders WHERE CustomerID = 1;
 2.  Veri Manipülasyonu: Veritabanına veri eklemek, güncellemek veya silmek için komutları kullanılır.INSERT INTO Customers (Name, Email) VALUES (‘xyz’, ‘xyz@example.com’);UPDATE Customers SET Email = ‘john.new@example.com’ WHERE CustomerID = 1;DELETE FROM Customers WHERE CustomerID = 1;
 3. Veritabanı Yönetimi: Veritabanı şemalarını oluşturmak, değiştirmek veya silmek için kullanılır. Tablo oluşturma, değiştirme ve silme işlemleri bu kapsamda yer alır.CREATE TABLE Customers (    CustomerID int,    Name varchar(255),    Email varchar(255));

  ALTER TABLE Customers ADD Phone varchar(20);

  DROP TABLE Customers;

 4. Veri Kontrolü: Kullanıcıların veritabanına erişimlerini kontrol etmek ve veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. Kullanıcı yetkilendirme ve veri doğrulama işlemleri bu kapsamdadır.GRANT SELECT, INSERT ON Customers TO ‘username’;REVOKE INSERT ON Customers FROM ‘username’;

SQL’in Avantajları

 • Kullanım Kolaylığı: Öğrenmesi ve kullanması görece kolay bir dildir. Basit ve anlaşılır sözdizimi, kullanıcıların hızlı bir şekilde veri işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar.
 • Standartlaşma: ANSI ve ISO standartları tarafından tanınır, bu da farklı veritabanı sistemleri arasında taşınabilirliği artırır.
 • Güç ve Esneklik: Büyük ve karmaşık veritabanlarını yönetmek için yeterince güçlüdür. Karmaşık sorgular, veri analizi ve raporlama işlemlerini kolaylaştırır.
 • Veri Bütünlüğü: Veri bütünlüğünü sağlamak için çeşitli kısıtlamalar ve kurallar uygulamaya olanak tanır. Bu, veritabanındaki verilerin tutarlılığını ve doğruluğunu korur.

SQL Nedir Ne Ise Yarar

SQL Kullanım Alanları

 • İş Zekası ve Analitik: Şirketler, büyük veri kümelerini analiz etmek ve iş zekası raporları oluşturmak için kullanır.
 • Web Geliştirme: Dinamik web siteleri ve uygulamalar, kullanıcı etkileşimlerine göre veritabanlarından veri almak ve işlemek için kullanır.
 • Veri Bilimi: Veri bilimciler, veri setlerini keşfetmek, temizlemek ve analiz etmek için yararlanır.
 • Finans ve Bankacılık: Finans kurumları kullanarak müşteri verilerini, işlem geçmişlerini ve finansal raporları yönetir.

SQL Öğrenmek Size Ne Kazandırır?

Kişisel ve profesyonel gelişimden iş piyasasında rekabet avantajına kadar geniş bir yelpaze mevcuttur. İşte SQL öğrenmenin size kazandıracakları:

 • Kariyer Fırsatları: Birçok sektörde veri yönetimi için kritik bir beceridir. İş zekası, veri analizi, yazılım geliştirme, finans ve sağlık gibi çeşitli alanlarda SQL bilgisi talep görmektedir.
 • Veri Yönetimi: Büyük veri setlerini verimli bir şekilde yönetebilir, sorgulayabilir ve analiz edebilirsiniz. Bu, veri odaklı kararlar almanızı kolaylaştırır.
 • Veri Analizi: Veri analitiği ve raporlama için güçlü bir araçtır. Verileri filtreleme, sıralama, gruplama ve özetleme yetenekleri, iş süreçlerini optimize etmenize yardımcı olur.
 • Verimlilik Artışı: Manuel veri işleme iş yükünü azaltır. Otomatikleştirilmiş sorgular ve komutlar, veri işleme sürecini hızlandırır ve hata riskini azaltır.
 • Yazılım Geliştirme: Dinamik ve veri odaklı uygulamalar geliştirmek için bilmek büyük bir avantajdır. Veritabanı entegrasyonu ve veri yönetimi, modern yazılım geliştirme süreçlerinin temel bileşenleridir.
 • Problem Çözme Becerileri: SQL öğrenmek, karmaşık veri sorunlarını çözme ve veri tabanı tasarımı konularında problem çözme becerilerinizi geliştirir.
 • Endüstri Standartları: Birçok veri tabanı yönetim sistemi tarafından desteklenen evrensel bir dildir. Bu da SQL becerilerinizin farklı platformlarda geçerli olmasını sağlar.

SQL Hangi Dili Kullanır?

Kendi başına bir programlama dili değil, veri tabanı sorguları ve manipülasyonu için tasarlanmış özel bir dildir. Temel amacı, ilişkisel veritabanlarıyla etkileşim kurmaktır. Yapısı ve komutları, ilişkisel veritabanı teorisine dayanır.

Kullandığı dil yapısı, doğal dil ifadelerine benzer ve bu sayede öğrenmesi görece kolaydır. Aşağıdaki dört ana kategoriye ayrılan komutları içerir:

 • DDL (Data Definition Language): Veritabanı nesnelerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin, tablo oluşturma (CREATE), tablo değiştirme (ALTER) ve tablo silme (DROP) gibi işlemler DDL kapsamında yer alır.

CREATE TABLE Customers (

    CustomerID int,

    Name varchar(255),

    Email varchar(255)

);

 • DML (Data Manipulation Language): Veritabanındaki verileri eklemek, güncellemek, silmek ve sorgulamak için kullanılır. INSERT, UPDATE, DELETE ve SELECT komutları bu kategoriye girer.

INSERT INTO Customers (Name, Email) VALUES (‘xyz’, ‘xyz@example.com’);

 • DCL (Data Control Language): Veritabanına erişimi kontrol etmek için kullanılır. GRANT ve REVOKE komutları, kullanıcıların veritabanı üzerindeki yetkilerini yönetir.

GRANT SELECT, INSERT ON Customers TO ‘username’;

 • TCL (Transaction Control Language): Veritabanı işlemlerini yönetmek için kullanılır. COMMIT, ROLLBACK ve SAVEPOINT gibi komutlar, işlemlerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar.

COMMIT;

Bu yapı taşları, kullanıcıların veritabanı üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmesini sağlar. Veri tabanı yönetiminde yaygın olarak kullanılan bir dil olduğundan, bu dili öğrenmek veri odaklı alanlarda kariyer yapmayı düşünenler için büyük bir avantajdır.

Sonuç

Veri yönetimi ve analizi için vazgeçilmez bir araçtır. Basit sorgulardan karmaşık veri manipülasyonlarına kadar geniş bir yelpazede işlevler sunar. Kullanım kolaylığı, gücü ve esnekliği sayesinde SQL, hem küçük ölçekli projeler hem de örneğin Linkedin gibi büyük kurumsal uygulamalar için ideal bir çözümdür.

Eğer veri tabanları ile çalışmak, verileri etkili bir şekilde yönetmek ve analiz etmek istiyorsanız, SQL öğrenmek sizin için doğru bir adım olacaktır. Öğrendikten sonra, veritabanı yönetimi ve veri analitiği konularında yetkinliğinizi artırabilir, kariyerinizde önemli bir avantaj elde edebilirsiniz.

 

Diğer blog içeriklerimize göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.