Teknoloji

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Nedir?

Makine öğrenmesi, bir sistem veya algoritmanın veri üzerinden öğrenme yeteneğine sahip olma yeteneğini ifade eder. Bu, bir bilgisayar programının belirli bir görevi performansını, veri kullanarak optimize etme yeteneği anlamına gelir. Makine öğrenmesi, bu öğrenme yeteneği sayesinde belirli bir görevi gerçekleştirme kabiliyetini artırabilir.

Makine öğrenmesinin temelinde, bir bilgisayar programının belirli bir görevi performansını iyileştirmek için veri kullanarak öğrenmesi yatar. Bu öğrenme süreci, algoritmanın veri setleri üzerinde belirli desenleri tanıyarak kararlar almasını sağlar.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Nedir?

Yapay Zeka ile İlişkisi:

Makine öğrenmesi ve yapay zeka birbirine yakından bağlı ancak farklı kavramlardır. İlişkilerini anlamak için şu noktaları göz önünde bulundurabiliriz:

 1. Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka’nın Bir Parçasıdır: Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insan benzeri zeka yetenekleri kazandırmayı hedefleyen geniş bir disiplindir. Makine öğrenmesi ise, yapay zekanın bir parçası olarak, bilgisayar sistemlerine öğrenme yeteneği kazandırmak amacıyla kullanılır.
 2. Veri Tabanlı Öğrenme Yeteneği: Veri tabanlı öğrenme yeteneğine odaklanır. Algoritmalar, büyük miktarda veri üzerinden öğrenir ve bu öğrenme süreci sayesinde belirli görevleri daha iyi gerçekleştirebilir hale gelir.
 3. Deneyimleyerek Gelişme: Deneyimleyerek gelişme yeteneğine sahiptir. Algoritmalar, veri setleri üzerinde tekrarlanan deneyimlerle desenleri ve ilişkileri tanımaya çalışır.
 4. Yapay Zeka Geniş Bir Alanı Kapsar: Yapay zeka, dil işleme, görüntü tanıma, karar verme, planlama gibi birçok alt alanı içerir. Makine öğrenmesi, bu alt alanlarda yapay zeka uygulamalarının temelini oluşturabilir.
 5. Yapay Zeka Projelerinde Kullanılır: Yapay zeka projeleri genellikle makine öğrenmesi tekniklerini içerir. Örneğin, bir konuşma tanıma sistemini geliştirmek için kullanılabilir.
 6. Yapay Zeka ve Diğer Teknolojilerle Bütünleşebilir: Makine öğrenmesi, yapay zeka projelerinde kullanıldığı gibi, diğer teknoloilerle de bütünleşebilir. Örneğin, doğal dil işleme, robotik, otonom araçlar gibi alanlarda yapay zeka ve makine öğrenmesi bir arada kullanılabilir.

Makine Öğrenmesinin Çalışma Prensibi

Bilgisayar sistemlerinin deneyimlerinden öğrenerek, karmaşık görevleri gerçekleştirmek için tasarlanan bir yapay zeka dalıdır. Çalışma prensibi, veri üzerinden öğrenme yeteneğine dayanır ve genel olarak şu temel adımlar üzerine kurulmuştur:

 1. Veri Toplama ve Hazırlık

  İlk adım, makine öğrenmesi modelinin eğitileceği veya test edileceği veri setlerini toplamak ve bu verileri işlemeye uygun hale getirmektir.

 2. Model Seçimi ve Eğitimi

  Veri setleri üzerinde çalışacak uygun bir model seçilir. Bu model, öğrenme sürecini gerçekleştirecek algoritmaları içerir. Model, veri seti üzerinde eğitilir, yani öğrenme sürecini başlatır. Model, veri setindeki desenleri ve ilişkileri anlamaya çalışır.

 3. Test ve Doğrulama

  Eğitim sürecinin ardından model, ayrı bir veri seti üzerinde test edilir. Bu adım, modelin öğrendiklerini genelleme yeteneğini değerlendirir.

 4. Optimizasyon ve Hiperparametre Ayarı

  Modelin performansını artırmak için hiperparametreler ayarlanır. Bu adım, modelin daha iyi sonuçlar elde etmesi için önemlidir.

 5. Uygulama ve Sürekli İyileştirme

  Model başarıyla eğitildikten ve test edildikten sonra, gerçek dünya uygulamalarında kullanılmaya hazır hale gelir. Modelin performansı sürekli olarak izlenir ve yeni verilerle beslenerek iyileştirme sürecine devam edilir.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Nedir?

Algoritmaların Temel Çalışma Mekanizmaları ve Öğrenme Süreci

Algoritmaların temel çalışma mekanizmaları ve öğrenme süreci, makine öğrenmesinin çeşitli türlerine ve algoritmalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Genel olarak üç temel türde sınıflandırılır: gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme. Her bir tür, farklı öğrenme paradigma ve uygulama alanlarına sahiptir.

 1. Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning): Gözetimli öğrenme, belirli bir görevi gerçekleştirmek için etiketli veri setleri kullanır.
 2. Gözetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning): Gözetimsiz öğrenme, etiketlenmemiş veri setleri üzerinde çalışır.
 3. Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning): Pekiştirmeli öğrenme, bir ajanın belirli bir ortamda çeşitli eylemler yaparak ödüller ve cezalar aracılığıyla öğrenmesini sağlar.

Bunların yanı sıra, yarı gözetimli öğrenme, takviyeli öğrenme ve transfer öğrenme gibi diğer makine öğrenmesi türleri de bulunmaktadır.

Makine Öğrenmesinin Kullanım Alanları

Birçok farklı sektörde ve uygulama alanında geniş bir kullanım potansiyeline sahiptir. Bazı temel kullanım alanları:

 1. Finans: Kredi değerlendirmesi, sahtekarlık tespiti, portföy yönetimi gibi alanlarda kullanılır.
 2. Sağlık: Hastalık teşhisi, tedavi planlaması, genetik analiz gibi alanlarda kullanılır.
 3. Perakende: Talep tahmini, müşteri segmentasyonu, fiyatlandırma stratejileri gibi alanlarda kullanılır.
 4. Ulaşım: Rota optimizasyonu, trafik yönetimi, sürücüsüz araçlar gibi alanlarda kullanılır.
 5. Gelişmiş Üretim: Kalite kontrolü, bakım tahmini, verimlilik artırma gibi alanlarda kullanılır.
 6. Doğal Dil İşleme (NLP): Konuşma tanıma, çeviri hizmetleri, metin analizi gibi alanlarda kullanılır.
 7. Güvenlik: Siber güvenlik, biyometrik tanıma gibi alanlarda kullanılır.
 8. Enerji: Enerji verimliliği, tahmin ve planlama gibi alanlarda kullanılır.

Makine Öğrenmesi Popüler Algoritmaları ve Kullanılan Diller

Makine öğrenimi için popüler algoritmalar ve kullanılan diller şunlardır:

 1. Destek Vektör Makineleri (SVM): Sınıflandırma ve regresyon problemleri için kullanılır.
 2. Karar Ağaçları ve Rastgele Ormanlar: Sınıflandırma ve regresyon problemleri için kullanılır.
 3. K-En Yakın Komşu (KNN): Sınıflandırma ve regresyon problemleri için kullanılır.
 4. K-Means Kümeleme: Veri noktalarını belirli sayıda küme veya gruplara ayırmak için kullanılır.
 5. Yapay Sinir Ağları (YSA): Büyük veri setleri üzerinde karmaşık örüntüler tespit etmek için kullanılır.

Makine öğrenimi için kullanılan diller ise geniş bir yelpazeye sahiptir, ancak bazıları diğerlerine göre daha yaygındır:

 1. Python: Makine öğrenimi ve yapay zeka alanında en popüler dildir.
 2. R: İstatistiksel hesaplamalar ve grafikler için popülerdir.
 3. Julia: Hızlı hesaplamalar için tasarlanmıştır.
 4. Java: Büyük ölçekli uygulamalar ve endüstriyel sistemler için tercih edilir.
 5. C/C++: Performans gereksinimleri olan uygulamalar için tercih edilir.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Nedir?

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Arasındaki İlişki

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi birbirine sıkı şekilde bağlı iki kavramdır, ancak aralarında bazı temel farklar ve ilişkiler vardır.

Yapay zekâ, makinelerin zeki davranışlarını modelleme kavramını ifade ederken, makine öğrenimi, verilerden öğrenme yeteneğiyle bu zeki davranışların gerçekleştirilmesini sağlayan bir alt kategori olarak kabul edilir.

Sonuç

Sonuç olarak, makine öğrenmesi, bilgisayar sistemlerinin veri üzerinden öğrenme yeteneği kazanarak belirli görevleri gerçekleştirebilme kabiliyetini artıran bir yapay zeka dalıdır. Bu yazıda, makine öğrenmesinin temelleri, yapay zeka ile ilişkisi, çalışma prensibi, kullanım alanları, popüler algoritmaları ve kullanılan dilleri ele aldık. Ayrıca, yapay zeka ve makine öğrenmesi arasındaki ilişkiyi açıkladık. Makine öğrenmesi, günümüzde birçok sektörde ve uygulama alanında geniş bir kullanım potansiyeline sahiptir ve bu alanda sürekli olarak gelişmekte olan bir alandır.

Diğer blog içeriklerimize göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.