Teknoloji

JSON Nedir Ne İçin Kullanılır?

Birçok yazılım uygulamasının bir istemci ve sunucu arasında veri alışverişi yapması gerekmektedir. 2000 yılının başlarında, bilgi alışverişi için alternatif bir veri formatı olarak JSON tanıtıldı. Programcılar, geliştiriciler ve BT uzmanlarının, herhangi bir dilden doldurulan veri yapılarını diğer diller ve platformlar tarafından tanınabilen biçimlere aktarması gerekir. JSON’nın açılımı ile JavaScript Object Notation, bunu mümkün kılan veri değişim formatıdır. Hafif, daha az kodlama gerektiren ve daha hızlı işleyen, insan tarafından okunabilen metni nedeni ile geliştiriciler için bir veri formatı olarak popüler hale gelmiştir.

JSON Nedir Ne İçin Kullanılır 1

JSON Nedir?

Bilgileri organize ve kolay bir şekilde saklamanın bir yoludur. Bir tarayıcı ve sunucu arasında değiş tokuş yaparken veriler bir metin biçimindedir. Herhangi bir JavaScript nesnesini JSON’a dönüştürebilir ve sunucuya bu formatta gönderebilirsiniz. Ayrıca sunucudan alınan herhangi bir JSON’u JavaScript nesnelerine dönüştürebilirsiniz. Karmaşık ayrıştırma ve çeviriler olmadan verilerle JavaScript nesneleri olarak çalışmaya yardımcı olur. Bazen masaüstü ve sunucu tarafı programlama ortamlarında da kullanılmaktadır.

JSON Formatı Nasıl Olmalı?

JavaScript programlama dilinden türetildiği için görünümü JavaScript nesnelerininkine benzer yapıdadır.

 • Kıvrımlı parantezler, {..}nesneleri tutar.
 • Köşeli parantezler, [..]dizileri tutar.
 • Veriler, iki nokta üst üste ile ayrılmış ad-değer çiftlerinde saklanır.
 • Her ad-değer çifti, başka bir çiftten virgülle ayrılır. Benzer şekilde, bir dizideki her öğe de virgülle sınırlandırılır.
 •  Özellik adları çift tırnaklı metinde olmalıdır.

Veri türü aşağıdakilerden biri olmalıdır:

 • string (çift tırnaklı)
 • number (kayan nokta)
 • object (ad-değer çifti)
 • array (virgülle ayrılmış)
 • boolean (doğru veya yanlış)
 • null

JSON Nedir Ne İçin Kullanılır 2

JSON Dosyası Ne İle Açılır?

JSON dosyası, .json uzantısıyla biten dosyalarda depolanır. JSON dosyası açma işleminde, JSON’un okunabilirlik kolaylığı tarafından olduğundan, basit bir şekilde açılıp incelenebilir.

JSON ve XML Nedir?

XML bir tanımlama dilidir . Özünde, verilerin tanımı JSON’a benzer. XML’de, açıklama daha yüksek bir ek yüke neden olur. Veriler yalnızca etiketlerle değil, niteliklerle de tanımlanabilir. Bu nedenle, veri alışverişi sırasında gönderici ve alıcı üzerinde anlaşılan yapı hakkında çok net bilgilere sahip olmalıdır. Buna karşılık, JSONdaki yapı çok esnektir ve her durumda alıcı için tamamen anlaşılabilir ve önceden herhangi bir yapı anlaşması olmaksızın nesnelere dönüştürülebilir. XML, açıkça tanımlanmış veri arayüzleri için, JSON ise esnek veri alışverişi için uygundur.

Teknoloji ile ilgili diğer makalelerimizi incelemek için bu linkten ulaşabilirsiniz.