"Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme" Yeni Türk Ticaret Kanunu
1 Temmuz 2012'de Yürürlükte...

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde ticari yaşamın geleceğine damga vuracak bir değişim ve gerçek anlamda "Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme".

Yeni TTK nedir?

6102 sayılı yeni TKK 6 ana kitapta düzenlenmiştir;

  • İlk kitap "Ticari İşletme" ile ilgilidir. Bu kitapta tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve acentelik konuları ele alınmaktadır. 
  • İkinci kitap "Ticaret Şirketleri" ile ilgilidir. Bu kitapta genel hükümler, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve limited şirket konuları ele alınmaktadır. 
  • Üçüncü kitap "Kıymetli Evrak" ile ilgilidir. Bu kitapta genel hükümler, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, diğer senetler, makbuz senedi ve varant konuları ele alınmaktadır.  
  • Dördüncü kitap "Taşıma İşleri" ile ilgilidir. Bu kitapta genel hükümler, eşya taşıma, taşınma eşyası taşıması, değişik tür araçlar ile taşıma, yolcu taşıma ve taşıma işleri komisyoncusu konuları ele alınmaktadır. 
  • Beşinci kitap "Deniz Ticareti" ile ilgilidir. Bu kitapta gemi, donatan ve donatma iştiraki, kaptan,deniz ticareti sözleşmeleri, deniz kazaları, sorumluluğun sınırlanması ve petrol kirliliğinin zararının tazmini ve cebri icraya ilişkin özel hükümler ele alınmaktadır. 
  • Altıncı kitap "Sigorta Hukuku" ile ilgilidir. Bu kitapta genel hükümler ve sigorta türlerine ilişkin özel hükümler ele alınmaktadır.