TURKTICARET.NET Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Versiyon : 2.0
Güncelleme Tarihi : 07/02/2022
Veri Sorumlusu : Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak, Harmancı Giz Plaza Apt. no 5/29 Şişli - İstanbul ve Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Ar/Ge Binası Yanı Ek Bina 16120 Nilüfer/Bursa

Türk Ticaret.Net Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. ("TürkTicaret.Net") olarak sunduğumuz hizmetler ve onlarla bağlantılı faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve diğer ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.


TürkTicaret.Net'e Üye Olduğunuzda Hangi Temel Üyelik Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: Kullanıcı Adı,İsim ve Soyisim,Parola ve Şifre Bilgileri,E-Posta Adresi,Üyelik Formu Gönderim Tarihi ve Zamanı,Cep Telefonu Numarası (Opsiyonel)

Toplama Kanalı: TürkTicaret.Net Üyelik Formu

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep:


TürkTicaret.Net'den Bir Ürün veya Hizmet Satın Alırken Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler

Ödemi Yöntemi Olarak Mail Order Tercih Edilmişse Ek Olarak Aşağıdaki Bilgilerinizi İşleriz:

Toplama kanalı:

İşleme amaçlarımız:

Hukuki sebep:


TürkTicaret.Net'den Domain Adresi Satın Alımı Gerçekleştirdiyseniz ICANN Kuralları Gereği Domain Yetkili Kişi Bilgilerini Paylaşmanız Gerekmektedir. Bu Sebeple Paylaştığınız Hangi Bilgileri İşleriz?

İşlenen Veriler: İsim, Soyisim, E-Posta Adresi,Cep Telefonu Numarası, Kurum Adı, Adres Bilgileri Ülke, Şehir, İlçe Bilgisi, Posta Kodu

Toplama Kanalı: Domain Yetkili Kişi Formu

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep


TürkTicaret.Net'den Marka Tescil/Devir Hizmeti Aldığınızda Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: İsim, Soyisim, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, İmza, Vekaletname Bilgileri, İmza Sirküleri, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Kurum Adı, Adres Bilgileri

Toplama Kanalı: TürkTicaret.Net Profil Sayfası

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep


Web sitemizde Yer Alan İletişim Formu veya Çağrı Merkezimiz Aracılığıyla Tarafımızla İletişime Geçtiğinizde Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: İsim-Soyisim, Cep Telefonu Numarası, E-Posta Adresi, Talep Bilgisi, Konu Kısmında Beyan Ettiğiniz Kişisel Veriler, Mesaj Kısmında Beyan Ettiğiniz Kişisel Veriler, Görsel ve İşitsel Veriler, Çağrı Merkezi Kayıtları

Toplama Kanalı: İletişim Formu, Çağrı Merkezi

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebep:


TürkTicaret.Net Web Sitesini ve Sistemini İşletirken Gerekli Performansı ve İşlevselliği Sağlamak İçin Çerezleri Kullanmamız Gerekiyor. Ancak Reklam ve Pazarlama Çerezlerini Sizin Rızanız Dahilinde Kullanmaktayız. Detaylı Bilgi İçin Lütfen "Çerez Politikamıza" Göz Atın.

Toplama Kanalı: Web Sitesi

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep:


TürkTicaret.Net Hakkında Reklam ve Kampanyalardan Haberdar Olmak İçin Tarafımıza Ticari Elektronik İleti İzni Verdiğinizde Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: İsim-Soyisim, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Toplama Kanalı: Elektronik Formlar

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep: Açık Rıza (İlgili Kişilere Ait İletişim Adreslerine Pazarlama İçerikli Mesajların Gönderilmesi Kapsamında)


TürkTicaret.Net Ofislerimizi Ziyaret Ettiğinizde Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: İsim, Soyisim, CCTV Kayıtları

Toplama Kanalı: Ziyaretçi Defteri, CCTV

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (Genel Güvenliğin Sağlanması Kapsamında)


TürkTicaret.Net'in Tedarikçisi İseniz Satın Alma Süreçlerimiz Kapsamında Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: İsim, Soyisim, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküleri, Vekaletname Bilgileri, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı, Fatura/Çek/Senet Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Banka Hesap Bilgileri

Toplama Kanalı: Tedarikçi Tarafından Beyan Edilen Belgeler, Sözleşmeler, Basılı ve Elektronik Formlar

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep:


TürkTicaret.Net Olarak Risk Yönetimi Kapsamında Teknik, Ticari ve İdari Risklere İlişkin Hangi Bilgileri İşleriz?

Toplama Kanalı: Risk Yönetimi Süreci

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep:


TürkTicaret.Net Olarak Hukuki Süreçler Kapsamında Gerekli Olduğu Durumlarda Hangi Bilgilerinizi İşleriz?

İşlenen Kişisel Veriler: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

Toplama Kanalı: Mahkeme Kayıtları, Yasal Yazışmalar, Resmi Belgeler

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep:


TürkTicaret.Net Sitesinde Gerçekleştirdiğiniz İşlemlerin Güvenliğini Sağlamak İçin İşlem Loglarını İşlemekteyiz.

Toplama Kanalı: TürkTicaret.Net Web Sitesi

İşleme Amaçlarımız:

Hukuki Sebep: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (BTK Mevzuatından Kaynaklı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi gibi)


Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Tedarikçilerimize aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarımı

Domain adresi satın alımı gerçekleştirdiyseniz ICANN kuralları gereği domain yetkili kişi kimlik ve iletişim bilgilerinin ICANN ile paylaşılması gerekmektedir. Bu paylaşımı elbette ki açık rızanız kapsamında gerçekleştirmekteyiz. Bunun haricindeki süreçlerde kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır. Yurt içindeki sunucularımızda saklanmaktadır..


Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin,

haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verileri İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ'e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ'deki şartları taşıması halinde:

Türk Ticaret.Net Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.'ye iletebilirsiniz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Yönelttiğiniz Taleplerin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.