E-PAZARYERİ'NİN GENEL YAYIN POLİTİKASI VE KURALLARI AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.
 • Bu siteye üye olan herkes, aşağıdaki tüm kuralları ve daha sonra yapılabilecek değişiklikleri okuyup, kabul etmiş sayılır.
 • Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki yasalarına aykırı hiçbir ifadeyi E-Pazaryeri kullanımı sırasında kullanamaz.
 • Üyeler şiddet, ırkçılık, cinsiyet ya da din/mezhep ayrımcılığı içeren grafik veya metinleri E-Pazaryeri kullanımı sırasında kullanamaz.
 • Tehdit , küfür, argo ve örf ve adetlere uygun olmayan ifadeler içeren, müstehcen ve siyasi içerikli grafik veya metinleri E-Pazaryeri kullanımı sırasında kullanılamaz.
 • Ürünlerle ilgili hiç bir surette küfür, argo veya haksız rekabete yol açacak küçük düşürücü içerikli ifadeler kullanılamaz. Ayrıca, diğer SATICI veya SATICI'ları yahut onların ürünlerini kötüleyici, karalayıcı ve hakaret niteliğinde ifadelere yer verilemez.
 • Grafikler ve metinler kesinlikle cinsel içerikli olamaz.
 • Sektör seçimi yapılmadan ürün ya da talep girişi yapılamaz.
 • Alım-satım taleplerinde ve ürün girişlerinde iletişim bilgileri girilemez. ( tlf,web adresi , mail adresi vs….)
 • Resim boyutu 1 MB'ın üstünde olamaz, olduğunda resim görüntülenemeyecektir.
 • Ürün ve talep girişlerinde ürünün marka ya da modelinin yanı sıra asıl tanımı mutlaka girilecektir. ( Örnek: PİRELLİ = LASTİK )
 • SATICI, E-Pazaryerinde satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, iş bu sitede yer alan tüm ürünlerinin, TURKTİCARET.NET tarafından, aynı amaçla, sınırlı sayıda olmaksızın aynı kapsamdaki başkaca e-ticaret sitelerinde de yayınlanmasını kabul eder.
 • SATICI, ALICI'nın SATICI'ya havale edilmesi için havuz hesabına gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve ALICI'nın ürüne onay vermesinden sonra SATICI'nın TURKTICARET.NET'e bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, havuz hesabında bulunan ALICI'nın parası üzerinde, TURKTICARET.NET'in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, ALICI'nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü TURKTICARET.NET'in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, ALICI'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu, ALICI ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TURKTICARET.NET aleyhine ALICI ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini SATICI'ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
 • SATICI, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ALICI'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; ALICI ve SATICI arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan TURKTICARET.NET'in hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, satın aldığı ürünün herhangi bir ayıbından ötürü TURKTİCARET.NET'i sorumlu tutamaz. ALICI satın aldığı ürün ile ilgili her türlü şikayetini sadece SATICI'ya yönlendirebilir.
 • TURKTICARET.NET'in, Sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TURKTICARET.NET' bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Kullanıcılar, TURKTICARET.NET'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. TURKTICARET.NET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, TURKTICARET.NET tarafından yapılabilir. TURKTICARET.NET tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
 • TURKTICARET.NET, sitede sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 • TURKTICARET.NET tarafından verilen hizmetlerin amacı, kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve site aracılığıyla, kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamaktır.
 • E-pazaryerinde satışının yapılması için aracılık ettiğimiz ürünlerinizin sınai haklarının ( marka, tasarım tescili ve patent koruması) farklı firmaya ait olması halinde hak sahibi firma ile aranızda vuku bulacak hukuki sorunlarda TURKTICARET.Net sorumlu değildir. Tüm sorumluluk haksız kullanım sergileyen firmalara aittir. TURKTICARET.Net, hak sahibi firma tarafından gelecek herhangi bir itiraz veya ihtar halinde ürünlerinizi tek taraflı olarak teşhirden kaldırma hakkına sahiptir. Buna rağmen, TÜRKTICARET.NET herhangi bir zarara uğrarsa SATICI'ya başvurabilecektir.
 • Kullanıcılar, Güvenli Ödeme Sisteminden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi TURKTICARET.NET'e ait değildir.