|
Yardım
   Doğu Kitabevi
| | Müşteri Hizmetleri |
 
   
Kategori
 
 Dergiler [26]
 Kitaplar [1925]
 
Firma Profili
Epazaryeri Destek Telefon
Epazaryeri Destek Telefon
5 based on 4619 reviews
Anadolu Türk - İslam Mimarisinde Sanatçılar
Anadolu Türk - İslam Mimarisinde Sanatçılar (Ürün Kodu: 272832)

GENEL ÖZELLİKLER
Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk - İslam Mimarisinde Sanatçılar, Zeki Sönmez

İçindekiler:
ÖNSÖZ
I. BÖLÜM
I. 1 - Giriş
1.2 - Konu ile İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar
1.3 - Konunun Sınırı, Çalışmanın Amacı ve Metodu
II. BÖLÜM
II.1 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki Mimari Faaliyetlerin Organizasyonu
II.2 - Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'da Mimari ile İlgili Sanatçı Grupları
II.2. 1 - Taşçılar
II.2 . 2 - Mezartaşı Sanatçıları
II.2 . 3 - Ağaç İşleri Sanatçıları
II.2.4 - Çiniciler
IIIl. BÖLÜM Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu'daki İslam Ve Türk Devri Yapılarında Çalışan Mimarlar Katologu
ABBASİLER
1 - Ahmed bin Cemil el-Amidi
MERVANİLER
2 - N asır bin Habib
3 - Ukayl bin Sencer
4 - Musa bin Mezid
5 - Ebu Said bin Humeys
BÜYÜK SELÇUKLULAR
6 - Muhammed bin Selame el-Ruhavi
İNALOĞULLARI
7 - Hibetullah el-Gürgani
ARTUKOĞULLARI
8 - İsa Ebu Dirhem
9 - Yahya ibni İbrahim es-Saran
10 - İbrahim bin Cafer
11 - Melik Salih Mahmud bin Karaarslan
12 - Şucaeddin Cafer bin Mahmud el-Halebi
13 - Mes'ud
14 - Osman bin Takak
EYYUBİLER
15 - Ebu el-Ala' Ebi el-Feth
16 - Ebül-Hasan ibni Ebu Said
17 - Ebül-Ferec
18 - Hacı Muhammed
19 - Ömer.
MENGÜCÜKOĞULLARI
20 - Hasan bin Firuz (Piruz) el-Meragi
21 - Tut-Beg bin Behram el-(Merag)i
22 - Ömer bin İbrahim el-Taberi
23 - Hürremşah bin Mugis el-HIlati
24 - Ahmed Nakkaş HIlati
SALTUKLULAR
25 - Ebu'n Nema'bin Mufaddalu'l-Ahval el- Hilati
ANADOLU SELÇUKLULARI
26 - Hoca Nuştekin el-Cemali
27 - Yusuf ibni Abdulgaffar el-Cuhi
28 -el-Hılati
29 - Eminüddin Mürgun
30 - Cemaleddin
31 -Osman bin Abdurrahman
32 - Ali
33 - Ziyaeddin Lü'lü
34 - Ramazan bin Küneş el-Kayseri
35 - Ebu Ali ibn Raha el-Kettani el-Halebi
36 - Sebastos Kayserevi
37 - Mübarızüddin Mes'ud bin Artuğ el-Kayserevi
38 - Ahmed bin BizI ül-Marendi
39 - Muhammed bin Havlan el-Dımışki
40 - Bedreddin
41 - Siryanus
42 - Sıddık bin Mahmud
43 - Gazi bin Mahmud
44 - Yakub bin Ebubekir el-Malati
45 - Ahmed bin Mes'ud
46 - Cemaleddin Cestan bin Yakub el-Kayserı
47 - Şihâbeddin İnal bin el-Cemâlî
48 - Muhammed bin Muhammed bin Osman el-Tusı
49 - Üst az Hüsrev el-Benna'
50 - Muhammed bin Ferec el-MarUf bi-ibn el-Hekım
51 - Kölük bin Abdullah
52 - Kaluyan bin Karabuda (?) el-Konevı
53 - Gevherbaş (Küherbaş) bin Abdullah
54 - Said el-Kayseri
55 - Abdülvahid bin Selim
56 - Oğul-Beg ibni Muhammed
KARAMANOĞULLARI
57 - Süleyman bin Yusuf
58 - Hoca Ömer
59 - Hoca Ahmed bin Numan
60 - Ahmed ibni Abdullah bin Asli
61 - Hoca İbrahim bin İslam
62 - Firuz
63 - Hacı İbrahim bin el-Hatip
64 - Ahmed
ERTENALILAR
65 - Kaluyan bin Lokman (?)
66 - Yusuf bin Şadi el-Konevı
GERMİYANOĞULLARI
67 - Çoban
68-Aydemir bin Abdullah
69 - Muhammed bin Hasan bin Kavşid
HAMİDOĞULLARI
70 - Balaban et-Tavaşi
A YDINOĞULLARI
7l - Ali ibn Müşeymes el-Dımışki
SARUHANOĞULLARI
72 - Hacı Emet bin Osman
MENTEŞEOĞULLARI
73 - Hasan bin Abdullah
CANDAROĞULLARI
74 - İbrahim bin Hasan
KARAKOYUNLULAR
75 - Üstad Kasım bin Üst ad Ali
76 - Üstad Ali
AKKOYUNLULAR
77 - Pir Hasan bin Ü stad Abdurrahman
78 - Üstad Abdurrahman
79 - Baba Can-Beg
OSMANLILAR
80 - Hacı Ali
81 - Hacı ibn Musa
82 - Ali bin Hüseyin
83 - Hacı Alaeddin
84 - Ömer ibn İbrahim
85 - Ebu Bekir ibn Muhammed ibn Hamzat'ü! Müşeymeş el-Dımışk
86 – Kenan Togan ibn Abdullah
87 - Yakub ibni Abdullah
88 - Zeynuddin ibni Zekeriya
89 - Sinaneddin Ahmed ibni Ebu Bekir el-Müşeymeş el-Mu'allim
90 - Hacı İvaz Paşa
91 - Yahya
KAYNAKLARDA ADI GEÇEN MİMARLAR
92 - Yakut el-Hesabı
93 - Kara-kuş el-HesaM
94 - Keyfa bin Talun
95 - Ü stâd Ömer
96 - Bedreddin
97 - Sultan Alaeddin Keykubad
98 - Sadeddin Köpek
99 - Hoca İbrahim bin İsmail
100 - Osman
101 - Bedreddin-i Tebrizî
102 - Şemseddin Muhammed bin Osman
103 - Takvor bin Stefan
104 - İbni Abdurrahman
105 - Chnstodulos
106 - Mostarios Stefanos
107 - Şemseddin Ahmed eş-Şamı
108 - Muhammed bin Ebubekir Hemedanı
109 - Abdülkadir Isfahani
110 - Muslihiddin
111 - Cafer
112 - Şemseddin
113 - Şihabeddin
114 - Mehmed
115 - Ali Neccar
116 - Atik/Azadlı Sinan
117 - Üstad A yas bin Abdullah
118 - Kemaleddin
119 - Üstad Murad
120 - Hayreddin bin Murad
121 - İshak bin Abdullah
122 - Saveci
123 - Şüca/Şücaeddin
124 - Abdülali bin Pûlad - Şah
IV. BÖLÜM
IV. 1 - Değerlendirme
IV.2 - Sonuç
IV. 3 - İngilizce Özet (Summary)
IV. 4 - Bibliyografya
IV. 5 - Plan ve Kesit Kaynakları.
DİZİN


Orjinal Dili: Türkçe
Fiziksel Özellikleri: 1. Hamur

498 Sayfa

ISBN: 975-16-0135-5
Daha fazla bilgi istiyorum >>
 
  Kargo ücretini alıcı öder
  Kargolama süresi: 5 gün.
14 TL
Ayrıca 1,33 TL'den başlayan taksitli seçenekler için tıklayın.
İlgili Ürünler
Moğolların Gizli Tarihi -..
Din Adamının Bunalımı - K..
Modern Kürt Tarihi - Kita..
İletişim Bilgileri
Adres : Ankara cad. No: 45, Güncer Han, Kat:1/8 Cağaloğlu-İstanbul / İstanbul
Ülke : TÜRKİYE
Satıcı İletişim Bilgileri : Tel:
İş Tel: 212 5272926
Fax:

  Hizmetler E-Pazaryeri Öğretici Demolar Hakkımızda Kısa Yollar  
   
Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik | Copyright 2000-2010 TURKTICARET.Net